EUROPAS FRAMTID ÄR DATADRIVEN

Att omvandla silobaserad digitalisering till komplett anslutna system driver fram innovation baserad på verkliga behov. HPE möjliggör digital transformation inom den offentliga sektorn genom öppen och modern teknik med lokala samarbeten – detta leder till ekonomisk tillväxt, bättre livskvalitet och en mer hållbar framtid för alla.

+ visa mer
För konkurrenskraftiga ekonomier

Genom att bygga upp ett säkert ramverk som stöder datadriven innovation och nya affärsmodeller kan EU-länderna locka till sig talanger och öka sin BNP.

För medborgarnas välbefinnande

Strömlinjeformad applikationsutveckling och datainsikter leder till innovativa, medborgarcentrerade tjänster, mer förutsägbara IT-kostnader och lägre kapitalkostnader.

För en hållbar framtid

Genom att förbättra datakapaciteten, minska koldioxidutsläppen och maximera IT-Infrastrukturens livscykel kan den offentliga sektorn bygga en mer inkluderande och hållbar framtid för medborgarna.

TA DEL AV MORGONDAGEN REDAN IDAG

HPE har som mål att framtidssäkra och transformera verksamheters sätt att arbeta för att skapa utrymme för utveckling och öka tillgången till innovation som bidrar till en positiv påverkan på samhället.

HPE fokuserar på offentlig sektor och digital transformation

Vi vill visa vägen hur man skapar mer hållbara ekonomier och inkluderande samhällen med hjälp av decentraliserade data

Tekniska framsteg och ett starkt intresse för hållbarhet innebär att det just nu är rätt tid att investera i transformation. Genom att decentralisera data och lämna omoderna modeller uppnås större datasuveränitet och ökad säkerhet. Detta bidrar till ökade utveckling världen över såsom välfärd, sociala framsteg och lika möjligheter för alla.

Datadrivna ekonomier kommer att bidra till möjligheter för våra finansiella system och samhällen, men hur förbereder vi oss för förändringarna?

Se videon

HPEs vägledning

Utforska vad som driver oss i vårt engagemang för samhällets utveckling genom att tillgängligöra tekniken. Ta även del av hur vi kan vägleda och bidra med en värdefull inblick samt hur den digitala transformationen kan förverkliga dessa mål.

Läs HPEs vägledning
Centrala myndigheter

HPE erbjuder strategiska rådgivnings- och implementeringstjänster för att hjälpa centrala myndigheter att använda data och planera resurser mer effektivt, vilket gör det möjligt att utforma tjänster utifrån verkliga behov.

Lokala myndigheter och städer

HPE ger stöd åt lokala myndigheter och städer genom öppen teknik och lokala partnerskap som hjälper dem att lämna silobaserade digitala tjänster och gå mot en mer centraliserad tillgänglighet.

Hälso- och sjukvård

HPE samarbetar med offentliga vårdgivare för att omvandla deras datafunktioner och driva innovationer som främjar forskning, förbättrar effektiviteten och påverkar patienterna positivt.

Offentlig säkerhet

Tillgång till data gör det möjligt för polisen, brandkåren, gränskontrollen och andra grupper inom den offentliga säkerheten att arbeta effektivare och tillgodose behoven hos medborgarna.

Försvar

Datadriven innovation ger underrättelsetjänst, militär samt statliga och privata försvarsorganisationer möjlighet att planera resurser mer effektivt, stödja kritiskt beslutsfattande och optimera verksamheten.

Fler lösningar

HPE erbjuder också strategiska rådgivningstjänster, hård- och mjukvara för att nyttja kraften i data och driva innovation inom forskning och utveckling, utbildning samt transport och infrastruktur. För mer information, prata med en av våra experter.

HPE GreenLake tar molnupplevelsen till den offentliga sektorn

Få en upplevelse av molnet oavsett var dina applikationer och data befinner sig. Centralisera din verksamhet och driv innovation med HPE GreenLake.

Framgång i praktiken
Nederländska cancerinstitutet

Snabbare forskning för att rädda liv vid ett nederländskt cancerinstitut

HPE:s mycket flexibla och högpresterande IT-infrastruktur förbättrade avsevärt effektiviteten för kliniker och forskningsprojekt vid Nederländska cancerinstitutet – Antoni van Leeuwenhoek-sjukhuset (NKI-AVL).

Utmaning

Att bygga en IT-infrastruktur som både skyddar integriteten för kliniska patienters medicinska och personliga information och gör det möjligt för forskare att dela data.

Lösning

Lösning NKI byggde ett programvarudefinierat datacenter på en HPE-infrastruktur som virtualiserades med VMware® för att skapa separata och lätthanterade miljöer.

"Den höga prestanda som vi kan uppnå med hjälp av HPE-klustret innebär att forskarna kan bearbeta data snabbare och nå sina mål tidigare."

Mark Platte, IT-arkitekt, Nederländska cancerinstitutet

Resultat

  • Kortade tiden för batchjobb inom forskning från 1 timme till 10 minuter
  • Levererade upp till 2 000 virtuella desktops, vilket gjorde att kliniker kunde fokusera på patientvård
  • Tillhandahöll en mångsidig plattform för att utforska nya forskningshypoteser
Relaterade fallstudier

Relaterat innehåll