Notificare privind drepturile legate de datele personale

Datele dvs. personale sunt colectate de Hewlett-Packard Romania SRL, al cărui sediu înregistrat se află la Novo Park, F Building, 10th floor Sector 2, Str. Fabrica de Glucoza Nr.5, 020331 Bucureşti, în vederea promovării, vânzării, asistenţei şi întreţinerii produselor şi a serviciilor Hewlett Packard Enterprise (HPE) oferite dvs. (1). Pentru aceste scopuri, este posibil ca datele dvs. să fie transferate altor filiale din grupul HPE, care se pot afla în afara Uniunii Europene, şi în mod special entităţilor Corporaiei HPE din SUA (2). Aceste transferuri sunt efectuate în conformitate cu Regulile Corporatiste Obligatorii ale HPE (BCR), certificării Safe Harbor şi cu alte cerinţe legale aplicabile care să asigure faptul că datele dumneavoastră sunt proteja într-un mod adecvat. După cerinţele reglementărilor locale privind protecţia datelor, aveţi posibilitatea să vă exercitaţi drepturile de acces, rectificare, opunere sau ştergere făcând clic pe linkul de feedback pentru confidenţialitate de mai jos. Acest link poate fi utilizat şi pentru a adresa întrebări şi/sau a formula plângeri legate de procesarea datelor personale sau de exercitarea drepturilor specifice oferite de BCR HPE.

BCR HPE a fost aprobat de autorităţile relevante pentru protecţia datelor şi oferă un regim uniform de protecţie a datelor personale, aliniat la cele mai înalte standarde pentru clienţii şi angajaţii noştri din întreaga lume. Pentru mai multe informaţii despre BCR HPE, utilizaţi linkul de mai jos.

(1) O descriere mai detaliată a procesării este furnizată când se colectează datele prin fiecare aplicaţie relevantă.
(2) Lista entitaţilor HPE este diponibila la www.hpe.com.