Hewlett Packard Enterprise Recycling Programme

Hewlett Packard Enterprises program for retur og gjenvinning

Gjenvinningstjenester for kommersielle kunder

Tjenester som tilbys

  • Innsamling av utstyr fra kunden
  • Transport til et Hewlett Packard Enterprise-autorisert anlegg for sortering og kassering
  • Administrasjon og styring av hele logistikk- og gjenvinningskjeden
  • Spesielle løsninger etter avtale
  • Utstedelse av kasseringssertifikat

Bestille tilbakeleveringstjenester

Hvis du er forretningskunde av Hewlett Packard Enterprise og vil bestille en tjeneste eller be om et tilbud, fyller du ut et skjema på nettstedene til våre partnere.

Klikk her for gjenvinningstjenester i Norge

Klikk her for å få informasjon om gjenvinningstjenester i andre land

Tilbud (alternativer)

  • Innløsing og kassering av IT-maskinvare uavhengig av produsent. Tilbudet gjelder bare Hewlett Packard Enterprise-partnere og forretningskunder.
  • Utvikling av kundespesifikke løsninger, som for eksempel kontrollert destruering av data på lagringsmedia og/eller avinstallering av eksisterende maskinvare.

Priser for forretningskunder i EU

Hewlett Packard Enterprise tilbyr gratis gjenvinning av alt elektronisk utstyr såfremt utstyret er levert inn til et innsamlingspunkt som er godkjent av Hewlett Packard Enterprise, og det kasserte utstyret blir erstattet av nytt utstyr fra Hewlett Packard Enterprise. Dersom erstatningsutstyr ikke leveres av Hewlett Packard Enterprise, kan gjenvinningstjenester om ønskelig tilbys mot et tilleggsgebyr. Hewlett Packard Enterprise vil utstede et sertifikat om kassering av utstyr. Dersom lokale lover og forskrifter tilsier at andre tjenester bør tilbys, vil Hewlett Packard Enterprise tilpasse sine tjenester i samsvar med dette.

Kostnader i forbindelse med logistikk og spesielle tjenester (demontering og/eller kontrollert destruering av data) blir kalkulert individuelt, basert på gjeldende markedspris.

Viktig merknad

Dette tilbudet inkluderer bare kassering/gjenvinning. Det omfatter ikke tjenester som tilbakekjøp og/eller gjensalg av brukt maskinvare. Du finner informasjon og kontaktopplysninger for disse programmene i EMEA på Internett: EMEA Trade-In Program