Personvernerklæring

HPE respekterer personvernet

HPE og dets datterselskaper respekterer personvernet. Denne erklæringen om personvern beskriver våre retningslinjer for personvern og valgene du kan ta når det gjelder måten informasjon om deg innhentes på, inkludert informasjonen fra dine nettbaserte aktiviteter og hvordan den informasjonen brukes. Denne erklæringen er tilgjengelig på HPE.com og nederst på alle HPEs nettsider.

 

I utviklingen av HPEs retningslinjer og standarder for personvern har vi respektert og tatt hensyn til hovedprinsippene og rammeverkene rundt om i verden, herunder OECDs retningslinjer om personvern og overføring av personopplysninger over landegrenser, EU-direktiv 95/46/EC, APECs rammeverk for personvern og Madrid-erklæringen om internasjonale standarder for personvern.

 

HPE har en internasjonal konsernavtale om overføring og behandling av personopplysninger innenfor HPE-gruppen. Denne avtalen danner også grunnlaget for HPEs Binding Corporate Rules for Controller, som har blitt godkjent av flertallet av nasjonale personvernmyndigheter i EØS-området og i Sveits.  Våre Binding Corporate Rules (i noen tilfeller kombinert med EU Model Clauses) gjør at HPE sikrer at personopplysninger som overføres fra EØS til HPE-selskaper utenfor EØS, beskyttes tilstrekkelig og i samsvar med gjeldende personvernlovgivning.

HPE har mottatt TRUSTes APEC Privacy Seal, som tilkjennegir at denne personvernerklæringen og våre praksiser har blitt vurdert for samsvar med TRUSTe-programmet, som vises på godkjenningssiden og er tilgjengelig når du klikker på TRUSTe-seglet og på mobilapper som kobler til denne personvernerklæringen.

HPEs personvernpraksiser beskrevet i denne erklæringen samsvarer med APEC Cross Border Privacy Rules System, og inkluderer åpenhet, ansvarlighet, og valg for innsamling og bruk av dine personlige opplysninger.

CBPR-sertifiseringen dekker ikke informasjon som kan samles inn gjennom nedlastingsbar programvare på tredjeparters plattformer.

 

Hvis du har uavklarte bekymringer rundt personvern eller data relatert til HPEs APEC-sertifisering, som vi ikke har adressert tilfredsstillende, kontakt TRUSTe.

TRUSTe