PRODUKTRETURER OCH PRODUKTÅTERVINNING

Hos HPE erbjuder vi program med produktretur och produktåtertagning i flera länder över hela världen.

HPE-produktreturer för kunder

Vi hos HPE är engagerade i kundens tillfredsställelse och värdesätter vår relation med dig. Vi erbjuder returer till våra värderade kunder baserat på följande riktlinjer. 

+ visa mer

Garantianspråk

Om produkten slutar fungera under garantiperioden och felsökningen i produktdokumentationen inte löser problemet kan kunder besöka www.hpe.com  för att hitta supportresurser, auktoriserade supportagenter, kontakta kundtjänst, ställa frågor till HPE:s supportpersonal eller ladda ned programvara.

Returer

Dessa riktlinjer gäller endast returer som initierats med HPE-märkta produkter (inklusive Aruba, Nimble, 3PAR och Simplicity, o.s.v.) och som köptes direkt från HPE. Denna returpolicy gäller inte för köp gjorda av en kund via en HPE-återförsäljare under separata avtal, låntagare, demonstrationsenheter, tidiga marknadsföringsenheter eller köp av anställda som administreras som interna HPE-beställningar.  Dessa riktlinjer ändrar inte någon juridisk eller avtalsenlig skyldighet som HPE kan ha. För köp från en auktoriserad HPE-återförsäljare ber vid dig kontakta din återförsäljare för att avgöra om produktreturen är tillgänglig. HPE accepterar inte retur av anpassade artiklar, renoverade artiklar, tredjepartsartiklar, föråldrade artiklar eller några över huvud taget efter en period på 30 dagar efter leveransdatumet.  Artiklar som accepteras för retur kan bli föremål för återställningsavgifter.

Följande produkter kan returneras utan en återställningsavgift om kunden kontaktar HPE Support Center/kundtjänst inom 30 dagar från mottagandet av leveransen:

  • Produkter som är obrukbara vid ankomst (DOA) eller har en defekt vid ankomst (DFOA)
  • Ofullständig leverans (delar saknas, fel delar eller felaktig konfiguration) på grund av ett fel från HPE
  • Transportrelaterat förlust eller skador vid transport

 

För transportrelaterat förlust eller skador vid transport bör kunder anteckna skador eller brister på leveransbeviset vid leveransen. Transportörer förbehåller sig rätten att göra en inspektion på plats vid leveransdestinationen. Om transportören inte får inspektera produkten kan ett anspråk inte lämnas in och en ersättningsprodukt kan inte tillhandahållas.

 

Förfarande för returer

Kontakta kundtjänst för att höra av dig gällande retur av en vara.  Om returen är auktoriserad tillhandahåller HPE ett RMA-nummer (Return Material Authorization) och kunden måste returnera produkten enligt instruktioner från kundtjänst.  Fraktetiketter tillhandahålls och kunden ansvarar för att fästa dem på varje returnerad låda.  Produkterna måste finnas i originalförpackningen och måste inkludera alla handböcker, strömkablar, HPE-installerad programvara och alla tillval.

Innan produkten returneras måste kunden säkerhetskopiera all information och ta bort all konfidentiell information, proprietär information eller personuppgifter.  HPE ansvarar inte för konfidentiell information, proprietär information eller personuppgifter, förlorade eller skadade data samt skadat eller förlorat borttagbart media som kan inkluderas i returen. Efter att returen har mottagits, inspekterats och godkänts för kredit krediterar HPE det godkända återbetalningsbeloppet i samma betalningsform som användes för att köpa den returnerade artikeln/artiklarna.

Alla godkända returer är giltiga i 30 dagar från datum för godkännandet. Produkten(er) måste skickas tillbaka inom 30 dagar efter godkännandet (eller baserat på specifika avtalsvillkor).  Kredit kan inte utfärdas alternativt kan avgifter tillämpas om produkten(erna) inte returneras inom returperioden.

Alla produkter som returneras utan tillstånd betraktas som en obehörig retur.  Kredit utfärdas inte och produkter kan inte skickas tillbaka till kunden.

 

HPE:s produktåtervinning för kunder

Vi är fast beslutna att hjälpa våra kunder att återvinna ansvarsfullt. På grund av utbrottet av det nya Coronavirus (COVID-19) över hela världen kan återvinningstjänster vara tillfälligt otillgängliga beroende på varje lands situation.

+ visa mer

Tjänster och program för återvinning

Våra program ger IT-hårdvaror såsom servrar, lagring och nätverksprodukter en möjlighet att repareras vilket minskar miljöpåverkan från avfall. Om produkter inte är lämpliga för återanvändning bearbetas produkterna för att återvinna material som kan användas för att tillverka nya produkter.