Integritetspolicy

HPE respekterar din integritet 

HPE och dess dotterbolag förbinder sig att respektera din personliga information och din integritet samt strävar efter att skydda detta. HPE tillhandahåller denna onlineintegritetspolicy för att informera dig om HPEs rutiner samt om de valmöjligheterdu har när det gäller hur information om dig inhämtas online och hur den används. Den här integritetspolicyn finns lätt tillgänglig på startsidan på HPE.com samt längst ned på alla HPEs webbsidor.

 

Under framtagandet av HPEs integritetspolicyer och standarder respekterar vi och tar hänsyn till de viktiga principer och ramverk som finns tillgängliga, däribland OECD Guidelines on the Protection of Privacy and Transborder Flows, EU-direktivet 95/46/EG och APEC Privacy Framework Madrid Resolution on International Privacy Standards.

 

HPE har ett internt företagsavtal för överföring och bearbetning av personuppgifter inom HPE–gruppen globalt. Avtalet utgör också basen för HPE Binding Corporate rules for Controller (BCRs) som är godkänt av majoriteten av dataskyddsmyndigheterna inom Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet (EES) och Schweiz.  HPE:s BCRs (tillsammans med EU:s modellkontrakt i vissa länder) tillåter HPE att säkerställa att EES-personuppgifter som överförs och behandlas av HPE-företag utanför EES är skyddade i enlighet med tillämplig dataskyddslag.

HPE har erhållit TRUSTes APEC-sekretessigill, vilket innebär att det här sekretessmeddelandet och vår praxis har granskats för att se om de uppfyller TRUSTe-programmet. Programmet kan ses på bekräftelsesidan som du öppnar genom att klicka på TRUSTe-sigillet och via mobila tillämpningar som är länkade till det här sekretessmeddelandet.

HPE:s sekretesspraxis som beskrivs i det här meddelandet uppfyller APEC-systemet Cross Border Privacy Rules, som omfattar transparens, ansvarighet och val avseende registrering och användning av personuppgifter.

CBPR-certifieringen omfattar inte uppgifter som kan registreras via program som kan hämtas på plattformar som tillhör tredje part.

 

Om du har något ärende rörande sekretess eller användning av data relaterat till HPE:s APEC-certifiering som vi inte har löst på ett tillfredsställande sätt kan du kontakta TRUSTe.

TRUSTe

På HPE:s webbplatser använder vi verktyg för datainsamling, som t.ex. cookies. Tala om hur HPE får använda dessa verktyg

Får vi samla in anonym statistisk information för att förbättra webbplatsens funktion och kapacitet? Får vi samla in anonym statistisk information för att förbättra webbplatsens funktion och kapacitet?
Får HPE anpassa din upplevelse på HPEs webbplatser? Får HPE anpassa din upplevelse på HPEs webbplatser?
Får HPE och våra partner visa annonser som är relevanta för dina intressen på andra webbplatser? Får HPE och våra partner visa annonser som är relevanta för dina intressen på andra webbplatser?

SPARA OK