Δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων

Τα προσωπικά σας δεδομένα συλλέγονται από την Hewlett-Packard Hellas E.Π.E με έδρα της εταιρείας στην οδό Τζαβέλλα 1-3, 152 31 Χαλάνδρι, για σκοπούς μάρκετινγκ, πωλήσεων, υποστήριξης και συντήρησης των προϊόντων και υπηρεσιών Hewlett Packard Enterprise (HPE) που σας παρέχονται (1). Για τους σκοπούς αυτούς, τα προσωπικά σας δεδομένα ενδέχεται να διαβιβαστούν σε άλλες θυγατρικές του Ομίλου HPE, και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως σε νομικά πρόσωπα της HPE στις Η.Π.Α (2). Οι διαβιβάσεις αυτές γίνονται σύμφωνα με τους Δεσμευτικούς εταιρικούς κανόνες (Binding Corporate Rules - BCR) της HPE, την Πιστοποίηση ασφαλούς λιμένα και όλες τις ισχύουσες κανονιστικές απαιτήσεις ώστε τα δεδομένα σας να προστατεύονται κατάλληλα. Όπως απαιτείται από τις τοπικές διατάξεις περί προστασίας δεδομένων, μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματα σας για πρόσβαση, διόρθωση, ένσταση ή διαγραφή κάνοντας κλικ στο σύνδεσμο σχολίων περί απορρήτου παρακάτω. Αυτός ο σύνδεσμος μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για την έναρξη ερευνών ή/και την υποβολή παραπόνων που σχετίζονται με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων ή με την άσκηση συγκεκριμένων δικαιωμάτων που παρέχονται από τους Δεσμευτικούς εταιρικούς κανόνες της HPE.

Οι Δεσμευτικοί εταιρικοί κανόνες της HPE έχουν εγκριθεί από τις αρμόδιες Αρχές προστασίας δεδομένων και παρέχουν ένα ενιαίο καθεστώς προστασίας δεδομένων, ευθυγραμμισμένο με τα υψηλότερα πρότυπα, στους πελάτες και τους υπαλλήλους μας παγκοσμίως. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους Δεσμευτικούς εταιρικούς κανόνες της HPE, χρησιμοποιήστε τον παρακάτω σύνδεσμο.

(1) Μια πιο λεπτομερής περιγραφή της επεξεργασίας παρέχεται όταν τα δεδομένα συλλέγονται μέσω της κάθε σχετικής εφαρμογής.
(2) www.hpe.gr.