Isikuandmetega seotud õiguste teave

Teie isikuandmeid kogub Hewlett-Packard Oy (äriaadress Piispankalliontie 17, 02200 Espoo, Finland) Hewlett Packard Enterprise (HPE) toodete ja teenuste turunduse, müügi, klienditoe ja tehnilise abi võimaldamiseks (1). Neil eesmärkidel võidakse teie isikuandmeid edastada HPE kontserni kuuluvatele Euroopa Liidust väljas olevatele haruettevõtetele, eeskätt USA-s tegutsevatele juriidilistele isikutele (2). Andmekaitse tagamiseks toimuvad sellised edastused vastavalt HPE siduvatele ettevõtluseeskirjadele (Binding Corporate Rules; BCR), programmi Safe Harbour sätetele ja muudele rakendatavatele normatiiveeskirjadele. Kohaliku andmeturbeseaduse kohaselt on teil õigus andmetele ligipääsemiseks, andmete korrigeerimiseks, vaidlustamiseks ja kustutamiseks, kasutades alltoodud privaatsustagasiside linki. Selle lingi abil saate ka esitada päringuid ja/või kaebusi seoses teie isikuandmete HPE-poolse töötlusega või kasutada oma eriõigusi.

HPE siduvad ettevõtluseeskirjad on heaks kiitnud vastavad andmekaitseasutused ning need võimaldavad ühtset isikuandmete kaitset kõrgeimate standardite kohaselt ülemaailmselt nii klientidele kui töötajatele. Lisateabe saamiseks HPE siduvate ettevõtluseeskirjade kohta klõpsake alltoodud linki.

(1) Üksikasjalik andmetöötluse kirjeldus on toodud rakendatava konkreetse andmekogumismeetodi raames.
(2) HP juriidiliste isikute loend on toodud aadressil www.hpe.com.