Gizlilik Bildirimi

HPE gizliliğinize saygı gösterir

HPE ve bağlı kuruluşları gizliliğinize saygı duyar. Bu Gizlilik Bildirimi, gizlilikle ilgili uygulamalarımız ve bilgilerinizin çevrimiçi toplanmasında yapabileceğiniz seçimler ile bu bilgilerin nasıl kullanılacağı hakkında bilgi vermektedir. Bu bildirime, giriş sayfamızdan ve tüm HPE web sayfalarının altından ulaşabilirsiniz.

 

HPE’nin gizlilik politikaları ile standartlarının geliştirilmesinde OECD Gizliliğin Korunması ve Sınırlararası Bilgi Akışları için Yönergeler, AB Yönetmelik 95/46/EC, APEC Gizlilik Çerçevesi ve Uluslararası Gizlilik Standartları hakkındaki Madrid İlke Kararı dahil olmak üzere dünya genelindeki tüm başlıca prensip ve çerçevelere saygı duyuyor ve bunları dikkate alıyoruz.

 

HPE, dünya çapındaki HPE grubu dahilinde kişisel verilerin aktarımı ve işlenmesi hakkında şirketler arası bir anlaşmaya sahiptir. Bu anlaşma, Avrupa Ekonomik Alanı'ndaki (EEA) ve İsviçre'deki Veri Koruma Düzenleyicilerinin çoğunluğu tarafından onaylanmış olan HPE'nin Veri Sorumlusu için Bağlayıcı Şirket Kuralları'nın da (BCR'ler) temelini oluşturmaktadır.  BCR'ler (bazı ülkelerde AB model sözleşmeleri ile birlikte), HPE'nin EEA dışındaki HPE şirketlerine aktarılan ve bu şirketler tarafından işlenen EEA kişisel verilerinin geçerli veri koruma kanunu uyarınca uygun şekilde korunduğundan emin olmasına imkan sağlar.

HPE, işbu gizlilik beyanın ve uygulamalarımızın, TRUSTe mührüne ve işbu gizlilik beyanına bağlanan mobil uygulamalara tıklayarak ulaşabileceğiniz doğrulama sayfasında görüntüleyebileceğiniz TRUSTe programına uyumunun gözden geçirilmiş olduğunu gösteren ve TRUSTe tarafından verilen APEC Gizlilik Mührüne sahiptir.

İşbu Beyanda açıklanmakta olan HPE’nin gizlilik uygulamaları, kişisel bilgilerinizin toplanması ve kullanılmasıyla ilgili şeffaflık, hesap verebilirlik ve tercih konularını da kapsayan APEC Sınır Ötesi Gizlilik Kuralları Sistemi (CBPR) ile uyumludur.

CBPR sertifikasyonu, üçüncü taraf platformları üzerinden indirilebilen yazılımlar aracılığıyla toplanan bilgileri kapsamaz.

 

HPE'nin APEC Sertifikasyonu ile ilgili olarak gizlilik veya verilerin kullanımı konusunda yeterince açıklığa kavuşturulmamış bir sorunuz varsa, lütfen TRUSTe ile iletişime geçin.

TRUSTe