Gizlilik Bildirimi

HPE gizliliğinize saygı gösterir

HPE ve bağlı kuruluşları gizliliğinize saygı duyar. Bu Gizlilik Bildirimi, gizlilikle ilgili uygulamalarımız ve bilgilerinizin çevrimiçi toplanmasında yapabileceğiniz seçimler ile bu bilgilerin nasıl kullanılacağı hakkında bilgi vermektedir. Bu bildirime, giriş sayfamızdan ve tüm HPE web sayfalarının altından ulaşabilirsiniz.

 

HPE’nin gizlilik politikaları ile standartlarının geliştirilmesinde OECD Gizliliğin Korunması ve Sınırlararası Bilgi Akışları için Yönergeler, AB Yönetmelik 95/46/EC, APEC Gizlilik Çerçevesi ve Uluslararası Gizlilik Standartları hakkındaki Madrid İlke Kararı dahil olmak üzere dünya genelindeki tüm başlıca prensip ve çerçevelere saygı duyuyor ve bunları dikkate alıyoruz.

 

HPE, Avrupa Birliği üye ülkeleri ve İsviçre'den elde edilen kişisel verilerin toplanması, kullanılması ve muhafaza edilmesine ilişkin ABD Ticaret Bakanlığı tarafından öngörülen şekilde ABD - AB Safe Harbor çerçevesi ve ABD - İsviçre Safe Harbor çerçevesine uyar. HPE, bildirim, seçim, ileri transfer, güvenlik, veri bütünlüğü, erişim ve uygulama ile ilgili Safe Harbor Gizlilik Prensiplerine uymayı taahhüt etmiştir. Safe Harbor programı hakkında daha fazlasını öğrenmek ve HPE sertifikasyonu görüntülemek lütfen şu adresi ziyaret edin: http://www.export.gov/safeharbor/. HPE 2011 senesi Haziran ayında yürürlükte olan EEA ve İsviçre'deki tüm Veri Koruma Düzenleyicileri tarafından onaylanan bağlayıcı bir kurumsal kurallar (“BCR”) dizisi de oluşturmuştur. BCR'ler EEA'da kapsanan bireylerin kişisel verilerinin HPE'nin küresel teşebbüsleri tarafından işlenme esnasında layığıyla korunduğunu temin eder.

Safe Harbor Prensipleri ve BCR gereksinimleri ile uyumlu olmak suretiyle HPE gizliliğiniz ve kişisel bilgilerinizi toplama ya da kullanmamız hakkındaki şikayetlerinizi çözüme ulaştırmayı taahhüt eder. HPE, AB vatandaşları veya mukimlerinden gelen ve kişisel verilerinin Safe Harbor İlkeleri çerçevesinde aktarılmasıyla ilgili olan çözümlenmemiş gizlilik şikayetlerinin, bağımsız bir uyuşmazlık çözüm mekanizması olan ve Council of Better Business Bureau tarafından yürütülen BBB EU Safe Harbor'a iletilmesini taahhüt eder. Şikayetinizin alındığına dair zamanında bir bildirim almazsanız veya HPE şikayetinizi tatmin edici bir şekilde çözüme kavuşturmazsa, aşağıdaki adresten BBB EU Safe Harbor'a başvurabilirsiniz: http://www.bbb.org/us/safe-harbor-complaints.

 

HPE, işbu gizlilik beyanın ve uygulamalarımızın, TRUSTe mührüne ve işbu gizlilik beyanına bağlanan mobil uygulamalara tıklayarak ulaşabileceğiniz doğrulama sayfasında görüntüleyebileceğiniz TRUSTe programına uyumunun gözden geçirilmiş olduğunu gösteren ve TRUSTe tarafından verilen APEC Gizlilik Mührüne sahiptir.

İşbu Beyanda açıklanmakta olan HPE’nin gizlilik uygulamaları, kişisel bilgilerinizin toplanması ve kullanılmasıyla ilgili şeffaflık, hesap verebilirlik ve tercih konularını da kapsayan APEC Sınır Ötesi Gizlilik Kuralları Sistemi (CBPR) ile uyumludur.

CBPR sertifikasyonu, üçüncü taraf platformları üzerinden indirilebilen yazılımlar aracılığıyla toplanan bilgileri kapsamaz.

 

HPE'nin APEC Sertifikasyonu ile ilgili olarak gizlilik veya verilerin kullanımı konusunda yeterince açıklığa kavuşturulmamış bir sorunuz varsa, lütfen TRUSTe ile iletişime geçin.