Privacyverklaring

HPE respecteert uw privacy

HPE en haar dochterondernemingen respecteren uw privacy. In deze privacyverklaring vindt u een uiteenzetting van ons privacybeleid en van uw keuzemogelijkheden om te bepalen hoe informatie over uzelf en uw online activiteiten wordt verzameld en gebruikt door HPE. Deze verklaring is te vinden op de startpagina van HPE.com en onderaan elke pagina van de HPE-website.

 

Bij de ontwikkeling van het privacybeleid en de privacynormen van HPE wordt rekening gehouden met de belangrijkste beginselen en kaders die in verschillende delen van de wereld worden gehanteerd, waaronder de OESO-richtlijnen inzake de bescherming van de privacy en het grensoverschrijdende verkeer van persoonsgegevens, EU-richtlijn 95/46/EG, het APEC-privacykader en de Resolutie van Madrid over internationale normen voor de bescherming van persoonsgegevens en privacy.

 

HPE heeft een interne overeenkomst aangaande de doorgifte en het verwerken van persoonsgegevens binnen de HPE groep wereldwijd. Deze overeenkomst vormt tevens de basis voor HPE’s Binding Corporate Rules (“BCR” / bindende bedrijfsvoorschriften), welke zijn goedgekeurd door de meerderheid van de toezichthouders binnen de Europese Economische Ruimte (“EER”) en Zwitserland. Middels deze BCR (in combinatie met Europese modelcontracten in sommige landen) waarborgt HPE dat persoonsgegevens welke worden doorgegeven aan en verwerkt door HPE deelnemingen buiten de EER adequate bescherming genieten conform de geldende privacy-wet- en regelgeving.

HPE heeft het APEC Privacy Seal van TRUSTe ontvangen. Dit betekent dat gecontroleerd is of deze privacyverklaring en ons privacybeleid voldoen aan het TRUSTe-programma. U kunt dit programma inzien op de validatiepagina door te klikken op het TRUSTe-logo en via mobiele apps met een link naar deze privacyverklaring.

 

HPE's privacybeleid zoals beschreven in deze verklaring voldoet aan het APEC Cross Border Privacy Rules-systeem inzake transparantie, aansprakelijkheid en keuzemogelijkheden ten aanzien van het verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens.

 

De CBPR-certificering geldt niet voor gegevens die mogelijk zijn verzameld met behulp van software die van derde partij-platformen is gedownload.

 

Als u nog niet-opgeloste klachten heeft over privacy of het gebruik van gegevens in verband met HPE's APEC-certificering, kunt u contact opnemen met  TRUSTe.

TRUSTe

Mijn Privacyvoorkeuren

Mag HPE anonieme statistische informatie verzamelen om de functionaliteit en prestatie van haar website te verbeteren? Mag HPE anonieme statistische informatie verzamelen om de functionaliteit en prestatie van haar website te verbeteren?
Mag HPE uw ervaring op HPE websites personaliseren? Mag HPE uw ervaring op HPE websites personaliseren?
Mogen HPE en haar partners u aanbiedingen op andere websites tonen die u mogelijk interesseren? Mogen HPE en haar partners u aanbiedingen op andere websites tonen die u mogelijk interesseren?

OPSLAAN OK