IT-infrastrukturprodukter och lösningar

Stärk ert företag med beprövade och branschledande IT-infrastrukturlösningar, -produkter och -tjänster.

OMDEFINIERA, SÄTT IGÅNG OCH SLÄPP LOSS DEN RÄTTA BLANDNINGEN AV IT-PRODUKTER OCH -LÖSNINGAR

Från edge till molnet använder HPE rätt blandning av tekniker, samarbetspartners, tjänster och finansiella modeller som hjälper er att växa.

+ visa mer

HPE:s IT-produkter och -lösningar

Med transformationen till hybrida moln räknas allt. Stora mängder data destilleras i realtid och ger omedelbart värde inifrån kärnan och till edge. Att förstå den rätta blandning av IT är avgörande i denna transformation. Låt oss hjälpa dig att lyckas med transformationen till den digitaliserade världen så att allt som beräknas för dig och ditt företag helt enkelt fungerar.

Hybridmoln

Hybridmoln kombinerar den rätta blandningen av traditionell IT, privata moln, programvarudefinierad infrastruktur och offentliga moln för att uppfylla era affärs- och IT-mål och integrera nya tekniker och innovationer för att accelerera dit ert företag är på väg i morgon.

Intelligent edge

Experimentera at the Edge utan att störa kärnan i era affärer. Utveckla intelligens och konnektivitet som driver engagemang utan att öka kostnaderna.

Handlingsbara insikter

Förvandla data i vila till data i aktivitet. Extrahera det osynliga värdet i er data med artificiell intelligens och automatisering.

HPE IT-produkter som levererar

De senaste innovationerna och designerna för att driva ditt företag in i framtiden.

IT-produkter för servrar och system

Programvarudefinierade, molnaktiverade företagsservrar och system som hjälper er att arbeta i affärshastighet.

Datalagring med IT-produkter

Världens mest intelligenta lagring1 som är byggd för vår hybridmolnvärld för att hjälpa er att låsa upp er fulla potential.

HPE-tjänster som gör IT enkelt

IT-tjänster som kombinerar konsultexpertis, operativt stöd och ekonomisk flexibilitet för er transformationsresa.

Transformationstjänster
Ni behöver inte ha experter till allt. Ha ett strategiskt tillvägagångssätt för att utforma er digitala transformation.
Driftstjänster
IT-resurser är mer än bara teknik - de är även människor. Kasta tidskrävande uppgifter överbord och frigör er skickliga personal för att fokusera på innovation.
Finansiella tjänster
Finansiera er övergång till ny IT med flexibla konsumtions-, finansierings- och betala–för-det-ni-använder-modeller eller tjäna pengar på värdet i era befintliga IT-tillgångar.