Hewlett Packard Enterprise Recycling Programme

Hewlett Packard Enterprise:s program för retur och återvinning av maskinvara

Återvinningstjänster för kommersiella kunder

I Sverige erbjuder Hewlett Packard Enterprise återvinning för företag vid nyköp av produkter, "en gammal mot en ny". Det gäller oavsett märke på den uttjänta produkten. Genom att fylla i formuläret som finns under länken i stycket "Beställa" nedan får företaget kontakt med en återvinnare: Kommersiella återvinningstjänster Non-Hewlett Packard Enterprise site. Kostnad för transporten till återvinnaren står kunden för, se nedan. Dessutom kan företag lämna in uttjänta produkter till återvinning i El-Kretsens regi. Under hösten 2006 omformas systemet för företagsinlämning, se www.el-kretsen.se och Informationsblad.

Tjänster som tillhandahålls

  • Insamling av utrustning från kunden
  • Transport till en Hewlett Packard Enterprise-auktoriserad anläggning för sortering och återvinning
  • Hantering och styrning av hela logistik- och återvinningskedjan
  • Speciallösningar
  • Återvinningsintyg

Beställa

Fyll i formulären på våra partners webbplatser om du som Hewlett Packard Enterprise:s företagskund vill beställa dessa tjänster eller begära offert.

För information om återvinningstjänster i Sverige klicka här

För tjänster som rör återvinning i andra länder, klicka här

Erbjudanden (alternativ)

  • Inlösen och kassering av IT-maskinvara från alla producenter. Erbjudandet gäller bara för Hewlett Packard Enterprise Partners och kommersiella kunder.
  • Utveckling av kundspecifika lösningar t.ex. kontrollerat radering av data på datamedia och/eller avinstallation av befintlig maskinvara.

Priser för kommersiella kunder inom EU

Hewlett Packard Enterprise tillhandahåller kostnadsfri återvinning av all elektronisk utrustning när en kund har returnerat utrustningen till en av Hewlett Packard Enterprise utsedd insamlingsplats och där en ersättningsprodukt tillhandahålls av Hewlett Packard Enterprise. Om ingen ersättningsprodukt tillhandahålls kan återvinningstjänster erbjudas till en tilläggskostnad. Ett återvinningsintyg fås av Hewlett Packard Enterprise. På de platser där nationell lagstiftning avgör att andra tjänster ska erbjudas anpassar vi vår tjänst till detta.

Kostnader för logistik och specialtjänster (demontering och/eller radering av data) beräknas individuellt baserat på aktuellt marknadspris.

Viktigt meddelande

Detta erbjudanden inkluderar bara kassering/återvinning.Det omfattar inte tjänster som återköp och/eller återförsäljning av använd maskinvara.Information och kontakter för dessa program i EMEA finns på webben: EMEA Trade-In Program