Hewlett Packard Enterprise Recycling Programme

Hewlett Packard Enterprise's Hardwarereturnering og -genbrugsprogram

Genbrugsserviceydelser for kommercielle kunder

Allerede inden WEEE-direktivet trådte i kraft i EU tilbød Hewlett-Packard Enterprise sine erhvervskunder indsamling og genanvendelse af gammelt it-udstyr. Denne ordning betyder, at når virksomheder og offentlige organisationer køber nye produkter fra Hewlett-Packard Enterprise kan de aflevere et tilsvarende antal gamle produkter uden omkostninger. Produkter fra alle producenter kan returneres omkostningsfrit til Hewlett-Packard Enterprise så længe der er tale om returnering af samme mængde produkter som det antale HP-produkter, der købes. Denne service er en del af Hewlett-Packard Enterprise 's Planet Partner Program, som man får adgang til via HP's hjemmeside på www.hp.com/recycle. Her skal man vælge forskellige produktkategorier og "Danmark" og efterfølgende udfylde en formular for det udstyr man ønsker at returnere. Bestillingen videresendes til et genanvendelsefirma, der inden for to til tre dage kontakter kunden med anvisning om, hvor det brugte it-udstyr kan afleveres. Kunden betaler selv for transport. Hvis der returneres mere udstyr end der købes betaler kunden en afgift for det  

Tilbudte serviceydelser

  • Indsamling af udstyr fra kunden.

  • Transport til et Hewlett Packard Enterprise autoriseret sorterings- og affaldscenter.

  • Administration og kontrol af hele logistik- og genbrugskæden.

  • Særlige løsninger efter aftale.

  • Bortskaffelsescertificat.

Anmodning om tilbagetagningstjenester

For at anmode om disse tjenester eller for at anmode om et tilbud, skal Hewlett Packard Enterprise-forretningskunder udfylde en formular på vores partneres websteder.

For genbrugstjenester i Danmark klik her

Klik her for genbrugstjenester i andre lande

Tilbud (alternativer)

  • Tilbagekøb og bortskaffelse af IT-hardware af ethvert mærke. Tilbuddet gælder kun for Hewlett Packard Enterprise-partnere og forrretningskunder.

  • Udvikling af kundespecifikke løsninger såsom kontrolleret destruktion af data på datamedier og/eller afinstallation af eksisterende hardware.

Priser for forretningskunder i EU

Hewlett Packard Enterprise sørger for gratis genbrug af alt elektronisk udstyr, når en kunde har returneret udstyret til et af Hewlett Packard Enterprise udpeget indsamlingssted, og når Hewlett Packard Enterprise leverer et produkt som erstatning. Hvis der ikke leveres et erstatningsprodukt, kan der ydes genbrugsservice efter anmodning og mod ekstra betaling. Hewlett Packard Enterprise leverer et certifikat for bortskaffelse. Hvor den nationale lovgivning bestemmer, at der skal tilbydes andre serviceydelser, tilpasser vi vores service, så den er i overensstemmelse med lovgivningen.

Omkostninger til logistik og særlige serviceydelser (adskillelse og/eller kontrolleret destruktion af data) beregnes særskilt, baseret på den aktuelle markedspris.

Vigtig bemærkning

Dette tilbud dækker kun bortskaffelse/genbrug. Det dækker ikke serviceydelser som tilbagekøb og/eller gensalg af brugt hardware. Oplysninger om og kontaktpersoner for disse programmer i EMEA findes på Internettet: EMEA Trade-In Program