Ligg steget före nästa stora nyhet

Din verksamhet är beroende av att du kan övervinna dina IT-utmaningar och anpassa dig till nya datakällor och affärsmodeller. Transformera dig framgångsrikt med moderna lösningar för moln, AI och edge – allt medan du utbildar din personal och använder verktyg som låter dig effektivt arbeta i nya miljöer.

+ visa mer
Transformera

Accelerera innovation och uppnå önskade resultat med strategisk hjälp från våra experter. Vi samarbetar med dig för att designa och implementera tekniklösningar, optimera processer, minska kunskapsgap och hitta rätt ekonomisk modell för ditt företag. Områden med särskild kompetens inkluderar:

 • Molntjänster: skapa en molnupplevelsen hos alla dina appar och data med transformation till hybridmolnet.
 • Edge-tjänster: dra nytta av kraften i data vid edge för att förändra hur ditt företag interagerar med kunder och anställda.
 • IT-moderniseringstjänster: modernisera IT-resurser och datacenter med automatisering och containerteknik.
 • AI och datadrivna tjänster: migrera till enhetliga och säkra dataplattformar. Accelerera AI-antagandet med ett noggrant utvalt ekosystem av samarbetspartner.
Driva

Befria ditt IT-team från dagliga repetitiva uppgifter så att de kan fokusera sig på affärsmässiga mål med högre värde. Arbeta med oss för att automatisera, optimera och skala dina IT-resurser och molnverksamhet så att den blir modern, snabb och flexibel. Vi hjälper dig att:

 • Integrera teknik: för samman alla din IT-resurser – både lokalt och i molnet – under ett team vilket ger dig en expert som ser efter alla dina behov. Hantera och eliminera interoperabilitetsproblem och skapa en stabil IT-miljö med högsta prestanda. Du kan lätt integrera teknik från flera olika leverantörer samt olika operativsystem och affärsprogram.
 • Effektivisera leveransen: se till att IT-verksamheten är snabb och flexibel samt levererar optimala resultat genom att effektivisera och förenkla processerna. Hantera dina IT-resurser med en sammanhängande strategi för både lokala miljöer och publika moln.

LYCKAS MED DIN DIGITALA TRANSFORMATION

Framgångsrika digitala transformationer aktiveras med en tydlig vision, ett gemensamt ramverk, samordnat engagemang från intressenter och en plan för kommunikation över hela verksamheten. Vi kan hjälpa dig att accelerera din vision om digital transformation.

+ visa mer
Bygg din digitala färdplan

För att bli en framgångsrik digital verksamhet finns det fyra viktiga affärsmål som måste vara teknikbaserade:

 • Omdefiniera upplevelser för att öka intäkter och produktivitet med digitalt engagemang.
 • Få insikt och kontroll för att förbättra affärsverksamheten med digitalisering vid edge.
 • Accelerera utveckling genom att påskynda lönsamheten med molnbaserad användning.
 • Modernisera och flytta för att optimera serviceleveranskostnader med smidigheten i flera moln.
 

HPE Digital Journey Map erbjuder ett mycket visuellt och beprövat ramverk för att genomföra din digitala ambition.

Förverkliga din digitala ambition med Digital Next Advisory-ögonblick

Digital Next Advisory-experter använder ramverket HPE Digital Journey Map med ett av fyra ”ögonblick och tidskänsliga engagemang” som alla är kopplade till var du befinner dig på din DX-agenda:

 • Aktivera: Förstå, formulera och kommunicera enkelt ditt transformationsarbete med en unik, och lättförståelig modell.
 • Samordna: Orkestrera kvarvarande transformationsuppgifter, placera alla initiativ och projekt i rätt ordning genom att samordna ett starkt transformationsteam.
 • Avancera: Stimulera din kreativitet för att sätta upp stora mål för din digitala ambition med differentierande och meningsfull CX som stödjer din vision.
 • Accelerera: Identifiera och konstruera prioriterade byggnadsblock för att systematiskt planera resan från digital idé till snabbt förverkligande.
Rätt tjänster och expertis för att leverera din transformation

Med en kombination av Digital Journey Map och de fyra ”ögonblicken” hjälper HPE Pointnext Services dig att konstruera din digitala transformation. Du får även hjälp med att planera din transformation baserat på HPE:s omfattande expertis från edge till molnet och accelerera genomförandet av din digitala vision med rätt teknik och plattformar. Med den enkla visualiseringen av färdplanen kan du lättare identifiera felanpassade transformationsinitiativ, bättre samordna dina transformationsteam och snabbare nå lönsamhet. Låt HPE hjälpa dig att identifiera stegen som du behöver ta för att infria dina löften om digital transformation.

Nyheter

Fem strategiska mönster för en framgångsrik digital transformation

För att framgångsrikt uppnå och samtidigt svara på digital transformation från kunder och konkurrenter måste företag utveckla och genomföra strategiska planer för att ersätta sina gamla resurser med nya.

Nyheter

Fem strategiska mönster för en framgångsrik digital transformation

För att framgångsrikt uppnå och samtidigt svara på digital transformation från kunder och konkurrenter måste företag utveckla och genomföra strategiska planer för att ersätta sina gamla resurser med nya.