HYBRIDMOLN PÅ ETT ENKELT SÄTT

Förverkliga de strategiska affärsfördelarna med molnet och den digitala ekonomin. Konsumera, hantera och kontrollera alla dina molntjänster från en enda klient-portal. Detta gör att din IT-personal kan fokusera på nödvändiga affärsresultat såsom att snabbt utveckla nya applikationer och tjänster för att locka fler kunder och öka intäkter. 

HPE GreenLake Hybrid Cloud är en agnostisk multi-moln och multi-stack -hanterad tjänst för offentliga och privata moln som förenklar verksamheterna för att hjälpa dig att reducera risken, eliminera komplexiteten och accelerera antagandet av molnet.

+ visa mer

FÖRENKLA MOLNVERKSAMHETEN

Gör det arbete du borde göra: lösa affärsproblem med teknik. Gör mindre av de tidskrävande uppgifterna som är involverade i IT-verksamheten. Använd vår molnbaserade och moderna automatiseringsmetod och ha samma kvalitetsupplevelse i din multi-molnmiljö.

 

Överbrygga kompetensklyftan

Anta snabbt den senaste tekniken för att få fördelar utan att behöva hitta de rätta – och dyra – färdigheterna.

Hantera dina kostnader

Känn till din användning och dina kostnader i molnet och lokalt. Få insikter, övervaka användning och kostnader samt få expertrådgivning.

Hantera dina risker

Implementera specifika säkerhets- och efterlevnadspolicyer för data, IP och resurser. Övervaka och få varningar tillsammans med råd. Förvara korrekta register och loggar.

Hybridmoln

Ta med molnupplevelsen till dina appar och data var de än är – vid edge, mellan dina moln och i ditt datacenter. 

Fallstudie

Land O’Lakes använder molnet och IoT för att försörja framtiden

I dag försörjer en jordbrukare 155 personer med mat. År 2050 kommer en jordbrukare att behöva försörja 250 personer med mat. Land O’Lakes är en global ledare inom precisionslantbruk som använder molnteknologier för att möta denna exploderande efterfrågan.

Utmaning

Hitta jordbruksteknologi för att minska klyftan mellan genetisk potential och verkliga resultat från produktionen av grödor.

Lösning

Utnyttjade hybridmolntjänster för att utveckla en IoT-baserad applikation för insamling av data för grödor byggd på Google™ Cloud Platform.

”Vi bygger applikationer som effektiviserar datainsamling och kunskapsöverföring, allt i realtid."

Teddy Bekele, VP IT, Land O’Lakes

Resultat

Land O’Lakes hjälpte jordbrukarna att producera 650 % mer majs på 13 % färre tunnland än tidigare.

Läs mer om Land O'Lakes som använder moln och IoT
Relaterade fallstudier