REKOMMENDERAS FÖR DIG
Maximera värdet på åldrande tillgångar
Maximera värdet på åldrande tillgångar
Använd dig av en cirkulär ekonomi för att producera bättre affärsresultat genom att hantera dina IT-resurser på ett hållbart sätt oavsett företagets storlek.
Se rapporten från Moor Insights
REKOMMENDERAS FÖR DIG
Maximera värdet på åldrande tillgångar
Maximera värdet på åldrande tillgångar
Använd dig av en cirkulär ekonomi för att producera bättre affärsresultat genom att hantera dina IT-resurser på ett hållbart sätt oavsett företagets storlek.
Se rapporten från Moor Insights
REKOMMENDERAS FÖR DIG
Maximera värdet på åldrande tillgångar
Maximera värdet på åldrande tillgångar
Använd dig av en cirkulär ekonomi för att producera bättre affärsresultat genom att hantera dina IT-resurser på ett hållbart sätt oavsett företagets storlek.
Se rapporten från Moor Insights

OMDEFINIERA DIN IT-STRUKTUR

Efterfrågan på innovation och flexibilitet från IT-resurser har aldrig varit så stor som den är nu. IT-team måste vara innovativa när det gäller att finansiera de resurser de behöver. Tillgångar måste mätas utifrån hur väl de bidrar till verksamhetsmål och finansiera nya projekt. Utforska de alternativ som är tillgängliga omedelbart och läs mer om hur du kan frodas i det nya affärslandskapet.

+ visa mer
Skapa ekonomisk vitalitet

Få den teknik du behöver och gör mer med din IT-budget. Med flexibla IT-investeringslösningar får du friheten att positionera dig snabbt och vara flexibel, styrkan att ändra riktning och förtroendet för att ditt företag alltid är redo för vad som kommer härnäst.

ESG Research: De fem främsta övervägandena för IT-tillgångshantering
All teknik. När som helst. Var som helst.

Lås upp värdet på hela din IT-struktur med innovativa och hållbara strategier som säkerställer att dina tillgångar och finansiella plan anpassas till dina affärsmål. Låt din IT-investering vara en källa till framgång istället för ett hinder.

Video: HPE Technomics
Samarbetspartner för långsiktig framgång

Med stor ekonomisk erfarenhet och teknik som är en del av oss hjälper HPE Financial Services dig att skapa nya möjligheter genom att anpassa dina tekniska tillgångar och affärsmål. Vi arbetar med dig för att förstå vad du behöver och var du vill ta dig samt utveckla strategierna för att komma dit. Tillsammans.

Gå vidare med följande steg

Se hur HPE Financial Services kan hjälpa dig att nå dina hållbarhetsmål samtidigt som du returnerar värde till din IT-budget.

Tack.

Vårt säljteam svarar så fort som möjligt.

Nyheter

HPE donerar teknik för att möjliggöra utbildning på distans under pandemin

HPEFS donerade 300 renoverade och certifierade begagnade bärbara datorer till Boys Hope Girls Hope, vilket är en ideell organisation med uppdraget att fostra och vägleda motiverade unga människor i nöd.

Nyheter

HPE donerar teknik för att möjliggöra utbildning på distans under pandemin

HPEFS donerade 300 renoverade och certifierade begagnade bärbara datorer till Boys Hope Girls Hope, vilket är en ideell organisation med uppdraget att fostra och vägleda motiverade unga människor i nöd.
FRAMGÅNG I PRAKTIKEN
Logotypen för Intercontinental Hotels Group (IHG)

IHG ® minimerar risken samtidigt som vi levererar en anpassad digital gästupplevelse

Intercontinental Hotels Group (IHG) är ett globalt gästfrihetsföretag som är bäst känt för hotellen InterContinental, Crown Plaza och Holiday Inn och de lanserade ett flerscenarieinitiativ som de kallar Intelligent Hospitality för att förbättra sina fastigheter och förbättra gästupplevelsen. De behövde ett sätt att reducera investeringsrisken medan det inte hindrade genomförandet.

Utmaning

Säkerställa att alla franchiser kan dra nytta av investeringsstrukturen så att de lättare och snabbare kan anpassa sig till det nya teknikinitiativet.

Lösning

HPE Accelerated Migration tillät IHG att planera investeringsavtalet för sin innovationsplan.

IHG arbetade med HPEFS och kan därför accelerera implementeringen av vår intelligenta gästfrihetsstrategi som vi tror verkligen kommer att revolutionera den upplevelse våra gäster får runt om i världen.

Kerrell Hurt, chef för hotellöppningar och implementering, InterContinental Hotels Group

Resultat

30–40 % mer teknik än vad som hade varit möjligt med ett kapitalköp på förhand.

Relaterade fallstudier