REKOMMENDERAS FÖR DIG
Cirkulär ekonomi inom IT
Cirkulär ekonomi inom IT
Upptäck hur du kan använda en ny strategi för hanteringen av IT-tillgångarnas livscykel med fokus på återförsäljning, återanvända och reducera energiförbrukning som kan minska dina totala ägandekostnader och låsa upp ytterligare värden för din organisation.
Ladda ned e-boken

Lås upp ytterligare värde från dina befintliga IT-resurser

Om du är som de flesta företag använder du 70 % av dina nuvarande IT-resurser för att hantera äldre infrastruktur och de andra 30 % för att implementera ny teknik. 1 Lösningar för IT-tillgångars livscykel från HPE Financial Services hjälper dig att få ut mervärde från dina befintliga IT-investeringar eller gå över till ny teknik på ett mer effektivt sätt. Vi utvecklar en skräddarsydd plan som hjälper dig att optimera och återanvända dina befintliga IT-investeringar – eller konvertera dem till kapital som finansierar din övergång till nya innovationer.

+ visa mer

Välkommen till den cirkulära ekonomin

Uppnå dina hållbarhetsmål samtidigt som du maximerar din IT-budget genom att hålla dina tillgångar ”inom kretsloppet” så länge som möjligt.

Planera för ekologisk hållbarhet

Bilda ett partnerskap med ditt hållbarhetsteam och utmana dem att se till att minst 75 % av alla tillbakadragna tillgångar går tillbaka ”in i kretsloppet”.

Se precis hur stort ditt bidrag är

Med rapporten om cirkulär ekonomi från HPE Financial Services kan kunder med leasing och återanvändning av tillgångar ge sitt direkta bidrag till våra övergripande hållbarhetsmål.

Skapa ett nytt tankesätt

Bli inspirerad av resultaten från vår senaste studie där vi frågar företag hur de stöder miljömässiga hållbarhetsinitiativ.

Skapa ett nytt tankesätt

Bli inspirerad av resultaten från vår senaste studie där vi frågar företag hur de stöder miljömässiga hållbarhetsinitiativ.

Gå vidare med följande steg

Se hur HPE Financial Services kan hjälpa dig att nå dina hållbarhetsmål samtidigt som du returnerar värde till din IT-budget.

Tack

Vårt säljteam svarar så fort som möjligt.

FRAMGÅNG I PRAKTIKEN
Gloucestershire care services-logotyp

Gloucestershire Care Services NHS Trust implementerar en heltäckande strategi för bättre patientvård

Anta en helhetsbild för att upprätthålla en stabil miljö och samtidigt bidra till företagens hållbarhetsmål.

Utmaning

GCS tillgodoser behoven hos en mobil arbetsstyrka där anslutningar och hastigheten är oerhört viktig liksom att skydda patientdata och använda miljövänliga metoder genom hela förloppet.

Lösning

En komplett helhetsbild som inte bara överväger att använda rätt teknik utan också planerar för regelbundna uppdateringar så att Trust förblir aktuell, patientdata hanteras säkert och miljön skyddas.

”Vårt mål är att förse kollegor med den mest pålitliga tekniken och våra patienter med en stabil klinisk miljö” 

Ben Iles, IT-chef för GCS

Resultat

Genom att implementera denna end-to-end-lösning får Gloucestershire Care Services en stabil klinisk miljö som resulterar i förbättrad arbetstagartillfredsställelse och bättre patientvård.