TJÄNSTER SOM ACCELERERAR

Våra tjänster kombinerar konsultkompetens, ekonomisk flexibilitet och operativt stöd för att effektivisera er transformationsresa.

Driva sann digital transformation

Ni behöver inte ha experter till allt. Ha ett strategiskt tillvägagångssätt för att utforma er digitala transformation.

Konsumera det ni behöver

Finansiera er övergång till ny IT med flexibla konsumtions-, finansierings- och betala–för-det-ni-använder-modeller eller tjäna pengar på värdet i era befintliga IT-tillgångar.

Få operativ support

IT-resurser är mer än bara teknik - de är även människor. Kasta tidskrävande uppgifter överbord och frigör er skickliga personal för att fokusera på innovation.

ALL SERVICE NI BEHÖVER

HPE Pointnext-tjänster
Använd er av expertisen från mer än 25 000 specialister för att leverera innovativa IT-tjänster som är utformade för att göra hybrid-IT enkelt och driva intelligent edge. Er resa till digital transformation börjar här.
HPE:s finansiella tjänster
IT-finansierings- och investeringslösningar samt strategier över hela den cirkulära ekonomin inklusive betala-när–ni-använder-lösningar, konsumtionsbaserade tjänster och tjänster för IT-tillgångarnas livscykel.
HPE Education-tjänster
Driv era anställda till exceptionell prestanda med teknisk utbildning från HPE och lära av tekniska experter och interagera med instruktörer som är ledande inom sina områden och som driver tekniken samt bidrar till standarder.