HEWLETT PACKARD ENTERPRISE SEKRETESSPOLICY

Denna sekretesspolicy gäller från och med februari 2021 

Hewlett Packard Enterprise Company och dess dotterbolag (HPE eller Vi) respekterar din integritet. Denna sekretesspolicy informerar dig om vår integritetspraxis inklusive information om de personuppgifter vi samlar in, använder, avslöjar och överför samt val du kan göra och rättigheter du kan utöva i relation till dina personuppgifter. Denna sekretesspolicy är tillgänglig via en länk på sidfoten på varje HPE-webbsida.

HPE respekterar och tar hänsyn till de viktigaste sekretessprinciperna och ramverk runt om i världen, inklusive, men inte begränsat till, OECD:s riktlinjer för skydd av integritet och gränsöverskridande flöden, EU:s allmänna dataskyddsförordning 2016/679 (GDPR) och APEC:s sekretessramverk. HPE:s integritetspraxis som beskrivs i denna sekretesspolicy följer också APEC:s gränsregler för sekretessregler (CBPR).

Denna sekretesspolicy gäller alla HPE-ägda webbplatser, domäner, tjänster, applikationer och produkter och våra dotterbolag, förutom då en sekretesspolicy eller uttalande som är specifikt för ett visst HPE-program, produkt eller tjänst kan ersätta eller kompletteras av denna sekretesspolicy.