INNOVERA SNABBARE MED HPE GREENLAKES MOLNTJÄNSTER

Den största delen av appar och data 1 – 70 % – är ”system för register” som driver företaget – ERP, CRM och mer. De måste befinna sig i datacenter och där data befinner sig på grund av dess tyngdkraft, latens, applikationsberoende och regelefterlevnad och saknar smidigheten hos den moderna molnupplevelsen. Nu kan du föra samman molnets hastighet, smidighet och en som en tjänst-modell dit dina appar och data redan finns. Transformera hur din verksamhet fungerar med samma upplevelse och operativa modell över dina distribuerade moln, för appar och data vid edge, i samlokaliseringscenter och i ditt datacenter.

+ visa mer
TAP IMAGE TO ZOOM IN
Se varför Kern County valde HPE GreenLake

Kaliforniens tredje största län valde HPE GreenLake-molntjänster för att modernisera sin IT-miljö och accelerera sin digitala transformation. Över 75 % av Kern Countys avdelningar stöds för närvarande av HPE GreenLake och – efter att ha sänkt kostnader, ökat effektiviteten och utnyttjat GreenLake VDI-funktioner för att hålla driften smidig under COVID-19-pandemin – är målet att nå 100 %. Förmågan att snabbt öka kapaciteten för fjärrarbete gjorde det möjligt för länet att fortsätta att erbjuda livsviktigt stöd och tjänster till samhället under en tid med globala störningar. Enligt en traditionell IT-upphandlingsmodell skulle övergången ha varit svårare.

UPPLEV MOLNET

Betala per användning
HPE GreenLake accelererar insikter som hjälper till att låsa upp värdet i data med betala per användning-modeller och ekonomisk flexibilitet för nya satsningar och affärsverksamheter. Allt för att du ska kunna frigöra kapital och öka operativ och finansiell flexibilitet

Skala upp och ned
HPE GreenLake hjälper dig att skapa viktiga data- och analyskärnor för digital transformation som fungerar som en tjänst där verksamheten befinner er. HPE accelererar insikter för datavetenskapsteam som hjälper till att låsa upp värdet i data med betala per användning och friheten att skala upp och ned per behov.

Förenklad IT
Centralisera verksamheter och insikter över din hybridinfrastruktur från en enda intuitiv self service-plattform – HPE GreenLake Central. Få en enhetlig vy och övervaka användningen, kostnad kontra prestanda, efterlevnad och mer.

Administrerat för dig

Avlasta övervakningen och administrationen av dina lokala och offentliga moln som hanteras säkert från våra IT-operationscenter i världsklass och som hjälper dig att frigöra dina resurser för att bli mer produktiv.

UTFORSKA MOLNTJÄNSTER

Modernisera dina applikationer, förvandla data till insikter och förbättra leveransen av tjänster med:

 • Virtuella datorer som är skräddarsydda efter era behov
 • Containrar i företagsklass som är designade för naturliga molnappar
 • ML Ops som levererar insikt snabbare
 • Databehandling och lagring som kan skalas för enkelhet
 • Dataskydd som garanterar din säkerhet

UPPKOMMANDE WEBBSEMINERIER PÅ BEGÄRAN

Använd molnet på din mest krävande applikation: SAP S/4 HANA

HPE GreenLake låter SAP tillhandahålla kundversionen av SAP HANA Enterprise Cloud med en konsekvent och automatiserad molnupplevelse samt deras flexibla prenumerationsbaserade, som tjänst-modeller. Läs om vad det innebär att köra SAP S/4HANA i din egen miljö och hur du får SAP som en konsumtionsmodell med HPE GreenLake.

Titta på vårt webbseminarie i repris
Kör dina mest krävande arbetslaster på HPE GreenLake

Dagens mest krävande arbetslaster och dess datamängder förblir utanför molnet. Företag ser över möjligheterna att digitalt transformera dessa verksamhetskritiska produktionslaster och erhålla fördelarna med molnupplevelsen. Läs om hur du fundamentalt ändrar hur dina mest kritiska arbetslaster körs som tjänst i din egen miljö.

ANVÄND DET NI SKAPAR ISTÄLLET FÖR ER INFRASTRUKTUR

 

Molnupplevelsen har format vad företagsledare förväntar sig av sina IT-resurser. HPE GreenLake levererar lokala moln som en tjänst med en betal per användning-modell utan behov av kapital i förväg och för stor tillhandahållning av infrastruktur.

Flexibilitet i verksamheten
Rör dig snabbare, få kapacitet när du behöver den och accelerera distributionen av appar och tjänster

Enklare IT
Få den expertis och support du behöver för att hjälpa till med rutinuppgifter som frigöra din personal för viktigare affärsinitiativ

Lägre IT-kostnader
Eliminera behovet av kapital i förväg och sluta med stor tillhandahållning av infrastruktur

Full kontroll
Övervaka och hantera enkelt prestanda, säkerhet, efterlevnad och data samt latens, risk och kostnad

UPPNÅ HÅLLBARHET OCH DINA FINANSIELLA MÅL MED HPE FINANCIAL SERVICES

Hjälp till att finansiera din övergång till HPE GreenLake medan du främjar ditt bidrag till den cirkulära ekonomin. Återanvända och accelererade migrationslösningar från HPE Financial Services låter dig återställa och tillämpa ökat värde från din befintliga IT-infrastruktur medan du ansvarsfullt hanterar ej längre använda tillgångar.

VI LEVERERAR DIG MÄTBART VÄRDE!

Verkliga resultat såsom siffrorna nedan: 2

 • 30
  CAPEX-besparingar
 • 40
  IT-resursbesparingar
 • 75
  snabbare tid till marknaden

”HPE erbjuder den typ av tillförlitlighet som ett sjukhus med hög komplexitet som vårt behöver.”

Edwin José Flórez Osorno, ICT-analytiker, San Vicente Fundación Hospital