Rekommenderas för dig
Skaffa e-boken Fuel Edge-to-Cloud Digital Transformation
Skaffa e-boken Fuel Edge-to-Cloud Digital Transformation
Dina data betyder ingenting utan insikter. Se hur andra har flyttat tid och resurser från IT-verksamheter till affärsinnovation för att dra nytta av sina data med HPE Ezmeral.
Få e-boken helt utan kostnad
Rekommenderas för dig
Skaffa e-boken Fuel Edge-to-Cloud Digital Transformation
Skaffa e-boken Fuel Edge-to-Cloud Digital Transformation
Dina data betyder ingenting utan insikter. Se hur andra har flyttat tid och resurser från IT-verksamheter till affärsinnovation för att dra nytta av sina data med HPE Ezmeral.
Få e-boken helt utan kostnad
Rekommenderas för dig
En genväg till att skapa värde
En genväg till att skapa värde
Denna forskningsrapport från IDC beskriver affärsvärdet i HPE Ezmeral Data Fabric och de analytiska förbättringar och teameffektiviteter som den möjliggör.
Gå till rapporten
Rekommenderas för dig
En genväg till att skapa värde
En genväg till att skapa värde
Denna forskningsrapport från IDC beskriver affärsvärdet i HPE Ezmeral Data Fabric och de analytiska förbättringar och teameffektiviteter som den möjliggör.
Gå till rapporten
Rekommenderas för dig
En genväg till att skapa värde
En genväg till att skapa värde
Denna forskningsrapport från IDC beskriver affärsvärdet i HPE Ezmeral Data Fabric och de analytiska förbättringar och teameffektiviteter som den möjliggör.
Gå till rapporten
Rekommenderas för dig
En genväg till att skapa värde
En genväg till att skapa värde
Denna forskningsrapport från IDC beskriver affärsvärdet i HPE Ezmeral Data Fabric och de analytiska förbättringar och teameffektiviteter som den möjliggör.
Gå till rapporten

Driva digital transformation från edge till molnet

HPE Ezmeral driver digitala transformationsinitiativ genom att för över tid och resurser från IT-verksamheten till innovation.
Modernisera dina appar. Förenkla dina Ops. Och dra nytta av data för att gå från insikter till inverkan.

+ visa mer
Modernisera dina appar

Accelerera lönsamhet genom att implementera Kubernetes i skala med integrerad beständig datalagring för modernisering av appar i fysisk eller virtuell infrastruktur – direkt i ditt datacenter, i vilket moln som helst eller vid edge.

Lås upp insikter från dina data

Dra nytta av data och få insikter snabbare genom att använda en komplett process som bygger data-pipelines. Få in DevOps flexibilitet i maskininlärningens livscykel och leverera en enhetlig datastruktur.

Automatisera dina ops

Öka effektiviteten och smidigheten på IT Ops med automatisering och avancerad artificiell intelligens. Dessutom erbjuds säkerhet och kontroll för att eliminera risker och sänka kostnader.

Mercedes-Benz AG driver fordonsutvecklingen framåt med HPE Ezmeral

Extremt automatiserade och helt autonoma fordon har potential att leverera säkrare och effektivare transporter – men för att komma dit krävs fordon som kan bearbeta och agera på sensordata i realtid. Det krävs djupa neurala nätverk för att kunna träna dem, och Mercedes-Benz AG vände sig till HPE för att bygga en plattform som effektivt kan hantera och analysera miljontals kilometer med fordonens testdata.

Avancera från äldre teknik med HPE Ezmeral Data Fabric

Då de befintliga lösningarna inte kan hålla jämna steg med de ökande kraven använde sig Mercedes-Benz AG av de högpresterande direktåtkomstfunktionerna i HPE Ezmeral Data Fabric, HPE Apollo och HPE ProLiant-servrar för att ge dataforskare och utvecklare snabb dataåtkomst, även från äldre applikationer.

Snabbare fordonsutveckling i molnet

Tillgång till globala fordonstestdata hjälper till att accelerera utvecklingen av automatiserade och autonoma körfunktioner. Data synkroniseras snabbt över molnlagringens infrastruktur – en process som förstärks av hög bandbredd inom plattformens kluster – vilket möjliggör effektivare analys och finjusteringar.

Effektivisera din testdatapipeline för djupinlärning

Mercedes-Benz AG-utvecklare implementerar djupinlärningstekniker för datauppsättningar i terabyte- och till och med petabyte-skala. Dessa byggs av information som finns lagrad på HPE Ezmeral Data Fabric och som i sin tur skapar en pipeline för effektiv överföring av data från testfordon till kluster.

Leverera det oväntade med HPE Ezmeral och Kubernetes

HPE Ezmeral har levererat oväntade användningsområden, inklusive möjligheten att köra Kubernetes-applikationer i systemet för att analysera och bearbeta data i samma kluster- Lösningen erbjuder dessutom ett lager av permanent lagring för åtkomst till alla data. Och Mercedes-Benz AG använder HPE Ezmeral-plattformen på innovativa sätt för att bearbeta inmatad data och göra det möjligt för utvecklare att köra containeriserade applikationer.

Leverera det oväntade med HPE Ezmeral och Kubernetes

HPE Ezmeral har levererat oväntade användningsområden, inklusive möjligheten att köra Kubernetes-applikationer i systemet för att analysera och bearbeta data i samma kluster- Lösningen erbjuder dessutom ett lager av permanent lagring för åtkomst till alla data. Och Mercedes-Benz AG använder HPE Ezmeral-plattformen på innovativa sätt för att bearbeta inmatad data och göra det möjligt för utvecklare att köra containeriserade applikationer.


Vi annonserar HPE Ezmeral Container Platform och ML Ops 5.3

HPE Ezmeral tar ”EZ” till analys, DataOps och app-modernisering.

HPE Ezmeral-programvaran möjliggör datadriven digital transformation med nya produkter och samarbeten

HPE Ezmeral erbjuder edge till molnet-lösningar för dataforskare, utvecklare och IT-team med en industrialiserad, företagsklar plattform för att driva AI, ML och dataintensiva arbetsbelastningar i stor skala.

HPE EZMERAL-PROGRAMVARUPLATTFORM

TRYCK PÅ BILDEN FÖR ATT ZOOMA IN

HPE Ezmeral Container-plattform

HPE Ezmeral Container Platform erbjuder en plattform i företagsklass för att distribuera Kubernetes i stor skala för ett brett spektrum av användarfall i fysisk eller virtuell infrastruktur.

Utforska

HPE Ezmeral Data Fabric

HPE Ezmeral Data Fabric levererar global tillgång till data från edge till molnet – med bästa möjliga tillförlitlighet, säkerhet och prestanda.

Utforska
TRYCK PÅ BILDEN FÖR ATT ZOOMA IN
TRYCK PÅ BILDEN FÖR ATT ZOOMA IN

HPE Ezmeral ML Ops

HPE Ezmeral ML Ops ökar hastigheten och flexibiliteten för maskininlärnings-ops genom att operationalisera heltäckande processer från idé till produktion.

Utforska

HPE Ezmeral IT Ops och automatisering

HPE OneView och HPE InfoSight tar automatisering och AI till IT Ops – vilket förbättrar produktiviteten och minskar risken för driftstopp.

Utforska
TRYCK PÅ BILDEN FÖR ATT ZOOMA IN
 
Så kan du förnya eller förändra din bransch
Så kan du förnya eller förändra din bransch
Apputvecklare och DevOps
Dataanalys och DataOps
Datavetenskap och MLOps
ITOps och administratörer
Företagsledare
Säkerhet och SecOps
Apputvecklare och DevOps
Apputvecklare och DevOps

Implementera containers i skala med Kubernetes. HPE Ezmerals Container Platform erbjuder en lösning i företagsklass som accelererar din app-modernisering och gör att du kan köra datadrivna appar med beständig container-lagring – i dina datacenter, i vilket moln som helst eller vid edge.

Besök HPE DEV Hack Shack
Dataanalys och DataOps
Dataanalys och DataOps

Möjliggör datadrivna appar utan dataförflyttning. HPE Ezmeral Data Fabric är en globalt distribuerad datalagring med oöverträffad skala, prestanda och tillförlitlighet som förenklar hantering och tillhandahållande för datadrivna applikationer och underlättar rörelse mellan lokala miljöer och molnmiljöer.

Läs blogginlägget: Mind the analytics gap
Datavetenskap och MLOps
Datavetenskap och MLOps

Accelerera tid till insikt för ML-projekt. HPE Ezmeral ML Ops tar hand om hela ML-pipelinen från dataförberedelse och modellbyggnad till träning, distribution, övervakning och samarbete – lösningen operationaliserar hela processen så att du kan fokusera på affärsresultaten.

Läs blogginlägget: A data scientist’s dream
ITOps och administratörer
ITOps och administratörer

Driv konsekvent serviceleverans och flexibilitet i verksamheten. HPE:s automatiseringsprogramvara ger dig möjlighet att fokusera mer på innovation och förbättra säkerheten och effektiviteten i utförandet, vilket leder till ökad flexibilitet, reducerad risk och lägre kostnader.

Läs om automatiserade och AI-drivna verksamheter
Företagsledare
Företagsledare

Få insyn i och kontroll över alla dina moln. HPE Managed Cloud Controls säkerställer efterlevnad och kostnadskontroll över flera offentliga molnmiljöer för att förenkla driften och optimera kostnaderna.

Lyssna på podcasten: How to industrialize data science
Säkerhet och SecOps
Säkerhet och SecOps

Accelerera appautentiseringen i distribuerade moln. HPE:s säkerhetsprogramvara och element med öppen källkod ökar produktiviteten och flexibiliteten genom att göra det möjligt för utvecklare att bygga in autentisering mellan appar i containeriserade appar som sträcker sig över äldre datacenter och molnbaserad infrastruktur.

Läs mer om säkerhetslösningar

Kunder skapar framgångshistorier med HPE Ezmeral-programvaruplattformen

NEW WORK SE

NEW WORK SE växer med snabb och flexibel tillgång till avancerade data som gör att de kan anpassa tjänster och rekommendationer för arbetsgivare och medarbetare.

Hewlett Packard Enterprise

HPE:s IT-lösningar ger globala företagsanvändare möjlighet att starta anpassade analysprojekt på bara några minuter.

Titta på videon
Expertgrupp

Sjukvårdstjänster hjälper sjukhus över hela USA att översätta sina big data till handlingsbara insikter.

GM Financial

Ett fordonsfinansieringsföretag implementerar containeriserade applikationer för maskininlärning och dataanalys för flera olika användarfall.

Titta på de tekniska aspekterna

HPE Ezmeral-marknadsplatsen
Kör olika användarfall och applikationer genom vårt ekosystem av teknikpartner för HPE Ezmeral-plattformen.
Ytterligare innehåll om HPE Ezmeral
Få tillgång till en samling grundläggande innehåll kring HPE Ezmeral-erbjudandet, inklusive tekniska applikationer och dokumentation.
Öppen källkod @ HPE
Vi är engagerade i innovation med öppen källkod genom samarbete och är stolta över att vara en del av öppen källkod-communityt.