Oświadczenie o ochronie prywatności

HPE szanuje prywatność swoich klientów

HPE i jej firmy zależne szanują prywatność swoich klientów. Niniejsze Oświadczenie o ochronie prywatności informuje klientów o naszych praktykach dotyczących prywatności oraz możliwościach wyboru sposobu gromadzenia i wykorzystywania danych, w tym danych pochodzących z aktywności w Internecie, przez firmę HPE. Oświadczenie jest dostępne na naszej stronie głównej i u dołu każdej strony internetowej HPE.

 

Podczas opracowywania standardów i zasad ochrony prywatności HPE respektujemy i bierzemy pod uwagę najważniejsze zasady i programy obowiązujące na całym świecie, w tym takie dokumenty jak Wytyczne OECD w sprawie ochrony prywatności i transgranicznych przepływów danych osobowych, Dyrektywa UE 95/46/WE, Zasady ochrony prywatności (Privacy Framework) organizacji APEC i Rezolucja madrycka w sprawie międzynarodowych standardów ochrony prywatności.

 

Firma HPE zawarła wewnętrzne porozumienie dotyczące przekazywania i przetwarzania danych osobowych w ramach grupy HPE na całym świecie. Porozumienie to stanowi również podstawę wiążących reguł korporacyjnych (ang. Binding Corporate Rules, BCR) zatwierdzonych przez większość organów nadzoru ochrony danych Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) i Szwajcarii.  Reguły BCR (wraz ze wzorami kontraktów UE w niektórych krajach) pozwalają firmie HPE zapewnić, że dane osobowe przekazywane do podmiotów HPE poza EOG i przetwarzane przez te podmioty, są odpowiednio chronione zgodnie z obowiązującym prawem dotyczącym ochrony danych osobowych.

Firma HPE otrzymała certyfikat ochrony prywatności TRUSTe dla regionu Wspólnoty Gospodarczej Azji i Pacyfiku (APEC), który potwierdza, że niniejsza polityka prywatności i nasze praktyki zostały uznane za zgodne z wymaganiami programu TRUSTe dostępnymi na stronie weryfikacyjnej, do której dostęp można uzyskać, klikając pieczęć TRUSTe lub korzystając z aplikacji mobilnych zawierających odnośniki do niniejszej polityki prywatności.

Praktyki dotyczące ochrony prywatności w firmie HPE opisane w niniejszej polityce są zgodne z międzynarodowym systemem reguł ochrony prywatności dla regionu Wspólnoty Gospodarczej Azji i Pacyfiku (APEC CBPR), w tym reguł dotyczących przejrzystości, odpowiedzialności i wyboru przysługującego w zakresie gromadzenia i wykorzystywania danych osobowych.

Certyfikat CBPR nie obejmuje informacji, które mogą być gromadzone z użyciem pobieranego oprogramowania lub platform innych producentów.

 

W razie wszelkich dodatkowych pytań dotyczących ochrony prywatności lub wykorzystania danych w związku z certyfikatem firmy HPE dla regionu Wspólnoty Gospodarczej Azji i Pacyfiku, na które nie udzieliliśmy zadowalającej odpowiedzi, należy skontaktować się z organizacją TRUSTe.

TRUSTe

Moje preferencje dotyczace poufnosci

Czy mozemy zbierac anonimowe informacje statystyczne w celu zwiekszenia funkcjonalnosci i wydajnosci witryny? Czy mozemy zbierac anonimowe informacje statystyczne w celu zwiekszenia funkcjonalnosci i wydajnosci witryny?
Czy firma HPE moze spersonalizowac dzialanie stron HPE? Czy firma HPE moze spersonalizowac dzialanie stron HPE?
Czy firma HPE i jej partnerzy moga wyswietlac na innych stronach reklamy zwiazane z Twoimi zainteresowaniami? Czy firma HPE i jej partnerzy moga wyswietlac na innych stronach reklamy zwiazane z Twoimi zainteresowaniami?

ZAPISZ OK