Tietosuojalausunto

HPE kunnioittaa yksityisyyttäsi

HPE ja sen tytäryhtiöt kunnioittavat yksityisyyttäsi. Tämä tietosuojalausunto kertoo tietosuojakäytännöistämme sekä siitä, kuinka voit vaikuttaa HPE:n sinusta mm. verkossa keräämiin tietoihin ja niiden käyttöön. Tämä lausunnon voi lukea kotisivumme HPE.com kautta, ja lausuntoon on myös linkki HPE:n jokaisen verkkosivun alalaidassa.

 

HPE:n tietosuojakäytäntöjä ja -standardeja kehitettäessä kunnioitamme ja otamme huomioon tärkeimmät periaatteet ja puitteet eri puolilla maailmaa. Niihin kuuluvat muun muassa tietosuojaa ja kansainvälisiä tiedonsiirtoja koskevat OECD:n ohjeet, EU:n direktiivi 95/46/EY, APEC:n tietosuojaa koskeva määritelmä ja Madridin kansainvälisiä tietosuojastandardeja koskeva päätös.

 

HPE:llä on sisäinen sopimus henkilötietojen siirtämisestä ja käsittelemisestä HPE-konsernissa koko maailmassa. Lisäksi tämä sopimus toimii HPE:n sitovien valvontasääntöjen (BCR) pohjana. Useimmat ETA-alueen ja Sveitsin tietosuojaviranomaiset ovat hyväksyneet ne.  BCR-sääntöjen ja joissakin maissa noudatettavien EU-mallisopimusten avulla HPE varmistaa, että ETA-alueelta sen ulkopuolella toimiville HPE-konsernin yrityksille siirrettävät henkilötiedot suojataan sovellettavan tietosuojalainsäädännön vaatimalla tavalla. 

HPE on saanut TRUSTe-yhtiön myöntämän Aasian ja Tyynenmeren maiden talousjärjestön (APEC) tietosuojasinetin merkiksi siitä, että sen tietosuojalausunto ja -käytännöt on tarkistettu ja noudattavat TRUSTe-yhtiön ohjelmaa, jonka voi nähdä vahvistussivulta napsauttamalla TRUSTe-sinettiä sekä tietosuojalausuntolinkin sisältävistä mobiilisovelluksista.

Tässä lausunnossa kuvatut HPE:n tietosuojakäytännöt ovat APECin kansainvälisen tietosuojasääntöjärjestelmän (CBPR) mukaisia muun muassa avoimuuden, vastuuvelvollisuuden ja käyttäjien henkilökohtaisten tietojen keräämistä ja käyttöä koskevien valintojen osalta.

CBPR-sertifiointi ei kata tietoja, joita saatetaan kerätä muiden valmistajien alustoille ladattavien ohjelmistojen kautta.

 

Jos sinulla on tietosuojaa tai tietojen käyttöä koskevia kysymyksiä, jotka liittyvät HPE:n APEC-sertifiointiin ja joihin HPE ei mielestäsi ole vastannut tyhjentävästi, voit ottaa yhteyttä TRUSTe-yhtiöönosoitteessa.

TRUSTe

Omat yksityisyysasetukset

Saako HPE kumppaneineen kerätä nimettömiä tilastotietoja ja näin parantaa sivuston toiminnallisuutta ja tehokkuutta? Saako HPE kumppaneineen kerätä nimettömiä tilastotietoja ja näin parantaa sivuston toiminnallisuutta ja tehokkuutta?
Saako HPE muokata HPE-verkkosivujen käyttökokemustasi? Saako HPE muokata HPE-verkkosivujen käyttökokemustasi?
Saako HPE kumppaneineen näyttää mainoksia, jotka vastaavat kiinnostuksenkohteitasi muilla web-sivustoilla? Saako HPE kumppaneineen näyttää mainoksia, jotka vastaavat kiinnostuksenkohteitasi muilla web-sivustoilla?

TALLENNUS OK