Meddelande om rättigheter rörande personuppgifter

Dina personuppgifter samlas in av Hewlett-Packard Sverige AB vars huvudkontor ligger på S-16985 Stockholm. Uppgifterna används för marknadsföring, försäljning, support och underhåll av produkter och tjänster från Hewlett Packard Enterprise (HPE) till dig (1). I detta syfte kan dina personuppgifter komma att överföras till andra dotterbolag inom HPE, även utanför EU, och i synnerhet till HPE Corporate-enheter i USA (2). Vid sådana överföringar vidtas relevanta säkerhetsåtgärder i enlighet med HPEs bindande företagsregler (BCR), Safe Harbor-avtalet och andra gällande lagar och bestämmelser. I enlighet med personuppgiftslagen kan du utöva din rätt till åtkomst och din rätt att korrigera, motsätta dig eller stryka uppgifter genom att klicka på länken nedan. Du kan även klicka på länken om du vill ställa frågor och/eller anföra klagomål avseende handläggningen av dina personuppgifter eller om du vill hävda specifika rättigheter enligt HPEs BCR.

HPEs BCR har godkänts av relevanta dataskyddsmyndigheter och utgör ett enhetligt regelverk för personuppgifter som följer strikta krav gentemot våra kunder och anställda i hela världen. Läs mer om HPEs BCR, genom att klicka på länken nedan.

(1) En mer detaljerad beskrivning av handläggningen av personuppgifter ges i samband med att informationen inhämtas i det aktuella programmet.

(2) En lista över HPEs dotterbolag finns på www.hpe.se.