Prohlášení o ochraně osobních údajů

Společnost HPE respektuje vaše soukromí

Společnost HPE a její přidružené společnosti respektují vaše soukromí. Prostřednictvím tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů bychom vás chtěli informovat o našich pravidlech týkajících se ochrany osobních údajů, včetně toho, jak jsou údaje o vás a vašich aktivitách na internetu shromažďovány a jak jsou společností HPE použity. Toto prohlášení je dostupné na domovské stránce HPE.com a v dolní části každé internetové stránky společnosti HPE.

 

Při vývoji zásad a standardů pro ochranu osobních údajů ve společnosti HPE respektujeme a bereme v potaz základní principy a rámce z celého světa, včetně směrnic OECD o ochraně soukromí a mezinárodních tocích osobních údajů, směrnice EU 95/46/ES, rámce APEC a madridské dohody o mezinárodních standardech ochrany osobních údajů.

 

Společnost HPE dodržuje zásady bezpečného přístavu mezi USA a EU a zásady bezpečného přístavu mezi USA a Švýcarskem stanovené ministerstvem obchodu USA, pokud jde o shromažďování, používání a držení osobních údajů z členských zemí EU a Švýcarska. HPE potvrdila, že dodržuje zásady bezpečného přístavu týkající se oznamování, výběru, dalšího převádění, zabezpečení, integrity údajů, přístupu a prosazování. Více informací o programu bezpečného přístavu a certifikaci HPE naleznete na adrese http://www.export.gov/safeharbor/. Společnost HPE také stanovila řadu závazných podnikových pravidel („BCR“), která byla schválena většinou regulačních orgánů na ochranu dat v zemích EHS a Švýcarsku s platností od června 2011. Pravidla BCR zajišťují, aby byly osobní údaje z EHS odpovídajícím způsobem chráněny během zpracování prováděném jakýmkoli globálním subjektem společnosti HPE.

V souladu s principy programu bezpečného přístavu a požadavky pravidel BCR se společnost HPE zavazuje, že bude řešit stížnosti týkající se ochrany osobních údajů, jejich shromažďování a použití z naší strany. Společnost HPE se dále zavazuje předávat nevyřešené stížnosti vznesené občany nebo rezidenty EU, které se týkají přenosu osobních údajů dle zásad bezpečného přístavu, nezávislému orgánu pro rozhodování sporů, BBB EU Safe Harbor, provozovanému radou BBB (Council of Better Business Bureaus). Pokud neobdržíte včasné oznámení o přijetí vaší stížnosti nebo pokud společnost HPE vaši stížnost uspokojivě nevyřeší, můžete kontaktovat orgán BBB EU Safe Harbor na adrese: http://www.bbb.org/us/safe-harbor-complaints.

 

Společnost HPE obdržela od organizace TRUSTe označení APEC Privacy Seal, které stvrzuje, že toto prohlášení o ochraně osobních údajů a naše související postupy byly posouzeny a vyhovují podmínkám programu TRUSTe. Výsledky tohoto posouzení najdete na ověřovací stránce, kterou lze zobrazit kliknutím na označení TRUSTe, a prostřednictvím mobilních aplikací, které odkazují na toto prohlášení o ochraně osobních údajů.

Postupy společnosti HPE související s ochranou osobních údajů a popsané v tomto prohlášení splňují podmínky systému APEC Cross Border Privacy Rules System, mimo jiné s ohledem na transparentnost, odpovědnost a možnost volby, co se týče shromažďování a využití osobních údajů.

Certifikace CBPR se nevztahuje na údaje, které mohou být shromažďovány softwarem na platformách třetí strany, který je dostupný ke stažení.

 

V případě jakýchkoli nedostatečně vyřešených problémů souvisejících se soukromím nebo použitím osobních údajů, které se týkají certifikace společnosti HPE od organizace APEC, kontaktujte organizaci TRUSTe.

Moje předvolby ochrany soukromí

Můžeme shromažďovat anonymní statistické údaje, které zlepšují funkce a výkon webových stránek? Můžeme shromažďovat anonymní statistické údaje, které zlepšují funkce a výkon webových stránek?
Může společnost HPE přizpůsobovat své stránky vašim potřebám? Může společnost HPE přizpůsobovat své stránky vašim potřebám?
Mohou vám společnost HPE a její partneři zobrazovat na jiných webových stránkách reklamy přizpůsobené vašim zájmům? Mohou vám společnost HPE a její partneři zobrazovat na jiných webových stránkách reklamy přizpůsobené vašim zájmům?

ULOŽIT OK