Prohlášení o ochraně osobních údajů

Společnost HPE respektuje vaše soukromí

Společnost HPE a její přidružené společnosti respektují vaše soukromí. Prostřednictvím tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů bychom vás chtěli informovat o našich pravidlech týkajících se ochrany osobních údajů, včetně toho, jak jsou údaje o vás a vašich aktivitách na internetu shromažďovány a jak jsou společností HPE použity. Toto prohlášení je dostupné na domovské stránce HPE.com a v dolní části každé internetové stránky společnosti HPE.

 

Při vývoji zásad a standardů pro ochranu osobních údajů ve společnosti HPE respektujeme a bereme v potaz základní principy a rámce z celého světa, včetně směrnic OECD o ochraně soukromí a mezinárodních tocích osobních údajů, směrnice EU 95/46/ES, rámce APEC a madridské dohody o mezinárodních standardech ochrany osobních údajů.

 

Obchodní korporace HPE má sjednánu vnitrokorporátní dohodu s celosvětovou působností týkající se převodu a zpracovávání osobních údajů mezi jednotlivými společnostmi skupiny HPE.  Tato dohoda také vymezuje základ závazných korporátích pravidel společností skupiny HPE pro zpracovatele osobních dat, které byly schváleny většinou orgánů pro regulaci ochrany údajů v Evropském hospodářském prostoru (EHP) a ve Švýcarsku.  Takto vymezená pravidla (spolu s modelovými smlouvami EU v některých zemích) umožňují obchodní korporaci HPE zajistit, aby osobní údaje v rámci EHP, které jsou převáděny a zpracovávány společnostmi skupiny HPE mimo EHP, byly dostatečně a odpovídajícím způsobem chráněny v souladu s platnými právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů.

Společnost HPE obdržela od organizace TRUSTe označení APEC Privacy Seal, které stvrzuje, že toto prohlášení o ochraně osobních údajů a naše související postupy byly posouzeny a vyhovují podmínkám programu TRUSTe. Výsledky tohoto posouzení najdete na ověřovací stránce, kterou lze zobrazit kliknutím na označení TRUSTe, a prostřednictvím mobilních aplikací, které odkazují na toto prohlášení o ochraně osobních údajů.

Postupy společnosti HPE související s ochranou osobních údajů a popsané v tomto prohlášení splňují podmínky systému APEC Cross Border Privacy Rules System, mimo jiné s ohledem na transparentnost, odpovědnost a možnost volby, co se týče shromažďování a využití osobních údajů.

Certifikace CBPR se nevztahuje na údaje, které mohou být shromažďovány softwarem na platformách třetí strany, který je dostupný ke stažení.

 

V případě jakýchkoli nedostatečně vyřešených problémů souvisejících se soukromím nebo použitím osobních údajů, které se týkají certifikace společnosti HPE od organizace APEC, kontaktujte organizaci TRUSTe.

TRUSTe

Moje předvolby ochrany soukromí

Můžeme shromažďovat anonymní statistické údaje, které zlepšují funkce a výkon webových stránek? Můžeme shromažďovat anonymní statistické údaje, které zlepšují funkce a výkon webových stránek?
Může společnost HPE přizpůsobovat své stránky vašim potřebám? Může společnost HPE přizpůsobovat své stránky vašim potřebám?
Mohou vám společnost HPE a její partneři zobrazovat na jiných webových stránkách reklamy přizpůsobené vašim zájmům? Mohou vám společnost HPE a její partneři zobrazovat na jiných webových stránkách reklamy přizpůsobené vašim zájmům?

ULOŽIT OK