İletişimin sınırlarını zorlayın

İçerik sunan tedarikçilerin üretim, içerik oluşturma ve iş akışı süreçlerini kolaylaştırmalarına yardım ediyoruz.

Daha fazla içeriği yönetin

Uygun maliyetli çözümlerimiz iş akışınızı kolaylaştırmanıza ve yeni platformlara hazırlık yapmanıza yardımcı olacaktır. 

Sanallaştırmaya geçiş

Gelecek, ses ve görüntü dönüştürücü gibi uygulamalar için sanallaştırmada ve teknolojimiz bu işteki karmaşıklığın üstesinden gelebilir.

İzleyicilerinizle etkileşime geçin

Gazetecilerin sanal olarak izleyicilere ulaşmasını ve TV üzerinden onlarla bağlantı kurmasını sağlayan haber üretimi.

Uzmanları dinleyin

Clarence Reynolds, HPE'nin Video Çözümleri Mimarı Atheer Sabti'yle yapımcıların, editörlerin ve grafik operatörlerinin 5G dilimleme kullanarak bir bulut ortamında işbirliği yapmalarına olanak sağlayan bir b2b 5G etkin platform olan hizmet olarak yayınla yeni inovasyon hakkında röportaj yapıyor. Üretim ve dağıtım ağları birbirlerine bağlı olduğu, maliyetler azaltıldığı ve coğrafi engeller ortadan kaldırıldığı için yayınlar daha hızlı yapılıyor. Atheer, bu yeni hizmeti kullanan gerçek bir müşteri hikayesi örneği veriyor.

+ daha fazlasını göster