Bulutun gücü: Hibrit buluttan en iyi şekilde faydalanma
Bulutun gücü: Hibrit buluttan en iyi şekilde faydalanma
Daha hızlı ve daha ileri gidebilmek için bulut stratejinizi hızlandırın. Bu raporda tüm dünyadan yüzlerce başarılı bulut pratiğinden gelen bilgileri, öğrendiklerimizi ve en iyi uygulamaları paylaşıyoruz.
Raporu indirin

KARMAŞIK BULUT ZORLUKLARINIZI HPE HİBRİT BULUT ÇÖZÜMLERİ İLE ÇÖZÜN

Buluta geçişte önemli olan bunun neden yapıldığı değil ne zaman ve nasıl yapıldığıdır. Bulut hız, çeviklik ve maliyet tasarrufları vaat eder, fakat buluttan tam anlamıyla yararlanmak veri yerçekimi, güvenlik, mevzuatlara uygunluk, maliyet yönetimi ve organizasyonel değişiklik ihtiyacı gibi büyük zorlukların çözülmesini gerektirir. HPE'nin hibrit bulut çözümleri, insanları, süreçleri ve teknolojiyi dönüştürmeye yönelik kanıtlanmış bir metodoloji üzerinden bulut alanında karşılaştığınız karmaşıklıkların üstesinden gelmenize ve dijital dönüşümünüzü hızlandırmanıza yardımcı olabilir.

+ daha fazlasını göster

Hibrit bir yaklaşım benimseyin

Genel ve özel altyapı arasında sorunsuz bir deneyim oluştururken uygulamalarınızın her birini ideal ortamına yerleştirin. Uygun kontrolü sürdürürken kolaylığı ve çevikliği en üst düzeye çıkarın.

Bulut için kapsamlı bir plan yapın

Bir işin olurluğunu savunun, paydaşların onayını alın ve bir taraftan teknolojinizi modernleştirip uygulamalarınız için bir plan yaparken diğer taraftan insanlarla ilgilenin ve sorunları işleme alın.

Önde gelen bulut sağlayıcılarıyla çözümler oluşturun

Kurumsala hazır bir hibrit bulut oluşturmak için özel altyapınızı Azure, AWS, Google Cloud Platform ve diğer genel bulut çözümlerine entegre edin.

Bulut maliyetlerini kontrol ve optimize edin

Buluttan elde edilen tasarrufu en üst düzeye çıkarmak için her bir uygulamayı en verimli çalışacağı noktaya yerleştirin. HPE GreenLake ile hibrit bulutu hizmet olarak alın ve yalnızca tükettiğiniz kadarı için ödeme yapın.

Hibrit bulut elde edin

NEDEN HİBRİT BULUT?

Kolayca buluta taşınabilen uygulamalar çoktan taşınmıştır. Bu esnada her üç uygulamadan ikisi veri yer çekimi, bağımsızlık, uygunluk, maliyet ve diğer sistemlere bağımlılık gibi sorunlar sebebiyle kurum içinde kalmıştır. Bu durum kuruluşları eski ve yeninin arasında sıkışmış bir şekilde, karmaşık bir çift BT işletim ortamında dönüşüm hedeflerine erişmeye çabalar halde bırakır.

+ daha fazlasını göster
Her yerde bulut deneyimiyle daha hızlı inovasyon yapın

HPE uçlar, bulutlar ve veri merkezleri olmak üzere her yerdeki uygulamalara ve verilere çeviklik getirerek karmaşıklığı ve siloları ortadan kaldırır, ortak araçlar, işlemler ve otomasyon sayesinde hız ve çeviklik sağlar. Sizi yavaşlatan, buluta uygun olmayan uygulamaları ele almanıza yardımcı olacak ve sizi birleştirilmiş, modern bir bulut stratejisine giden yola yerleştireceğiz.

 • HPE Kapsayıcı Platformu ile buluta uygun olmayan uygulamalarınıza bulut deneyimini getirin
 • Verimi iyileştirmek, çevikliği artırmak ve taşınabilirlik sağlamak üzere monolitik uygulamaları kapsayıcılı hale getirerek buluta taşınması gereken uygulamaları yeniden inşa edin ve tekrar düzenleyin
 • HPE Pointnext Services ile çevik DevOps işlemlerine geçin
 • Uygulamaları çabucak oluşturup dağıtmak için geliştirme sürecinizi düzenleyin ve mikro hizmetlerden yararlanın
Hibrit buluta geçin

İNSANLAR, İŞLEMLER VE TEKNOLOJİ İÇİN BİR PLAN OLUŞTURUN VE UYGULAYIN

Uygulamalarınız ve verileriniz için doğru bulut karışımını bulmak güç olabilir ancak bulut benimsemesini çevreleyen organizasyonel zorlukların aşılması da eski altyapı ile uğraşmak kadar çetin olabilmektedir. Kuruluşunuzu buluta hazır bir kültür oluşturmak ve çevik metodolojileri benimsemek için uygun hale getirmenize yardımcı olacağız.

+ daha fazlasını göster
Ortalama bir kuruluş genel veya özel bulutu hayata geçirmede
%20
'den az ilerleme kaydetmiştir. %20%3Ca%20href%3D%22https%3A%2F%2Fwww.mckinsey.com%2Fbusiness-functions%2Fmckinsey-digital%2Four-insights%2Fcloud-adoption-to-accelerate-it-modernization%22%20target%3D%22_blank%22%20data-analytics-region-id%3D%22footnote_tip%7Clink_click%22%3EMcKinsey%20Dijital%20makale%20-%20BT%20modernizasyonunu%20h%C4%B1zland%C4%B1rmak%20i%C3%A7in%20bulutu%20hayata%20ge%C3%A7irme%3C%2Fa%3E

Bulutu hayata geçirmek için kapsamlı bir plan yapın

Paydaşlarınızın yüksek seviye bir hibrit bulut stratejisi için onayını almaktan iş yükü ve altyapı karmaşıklıklarını çözmeye ve yeni işlemler uygulamaya kadar her aşamada HPE gerçekten buluta uygun bir kapsama geçmenize yardımcı olacaktır. Sürecimiz şunları kapsar:

 • Hibrit bulut için olurluğu savunma
 • Doğru genel ve özel bulut karışımını belirlemenize yardımcı olma
 • Otomasyonu mümkün kılmak için altyapınızı modernleştirme
 • Bir uygulama taşıma planı yapma ve uygulama
 • Organizasyonel değişikliği sağlamak için bir Bulut İşletim Ofisi kurma

HİBRİT BULUTA TAŞINMANIN ZORLUKLARINI ANLAYIN

Buluta uygulama taşımaya özgü birçok karmaşıklık mevcuttur. Uygulama bağımlılıkları, kesinti pencereleri, test planları, kritik tedarikçi desteği ve ağ iletişimi kontrolleri gibi unsurlara dikkat edilmediğinde basit kaldırıp taşıma projeleri bile ters gidebilir. Daha karmaşık taşıma işlerinde kaçınılması gereken ve sık karşılaşılan sorunlar şunları içerir:
 

 • Temel paydaşları en baştan dahil etmeyi ihmal etme: Tüm etkilenen paydaş gruplarını dahil eden yeterli bir planlama ve katılım olmadığında projeler hızla raydan çıkabilir. Buna ek olarak buluta taşınmanın nihai iş değeri genel olarak kabul edilmediğinde ufak aksaklıklar tüm projeyi tehlikeye sokabilir.
 • Uygulamalarınızın her birinin nasıl ele alınması gerektiğini dikkatle değerlendirmek için zaman ayırmama: "6R" çerçevesi, her bir uygulamanın "kullanımdan kaldırma, koruma, tekrar satın alma, yeniden barındırma, tekrar platformlandırma ve yeniden düzenleme" seçeneklerinden hangisini seçeceğinizi belirlemenize izin veren bir dizi hususa göre incelenmesini gerektirir. Bunu yapmamak ortamları için optimize olmayan ve yürütülmesi maliyetli olan uygulamalara yol açar.
 • Denklemin "insanlar ve süreç" kısmını ele almama: Uygulamalar herhangi bir buluta taşıma işleminin yalnızca bir parçasını oluşturur ve bu parça potansiyel olarak ele alınması en zor olan parça değildir. Bulut mevcut durumu tehdit eden bir gelişmedir ve ekibinize yeni beceriler kazandırıp yeni süreçler oluşturmadığınızda gerçekten bulut öncelikli bir paradigmaya geçişiniz başarısız olabilir.

İlgili kaynaklar
Doppler: Veri Yer Çekimi Sorunu
Bulutun en zorlu engelleyicisi: Çalışanlarınız

BİR PLAN OLUŞTURMAK İÇİN EN İYİ UYGULAMALAR

Başlangıçtan itibaren geniş bir paydaş grubunu dahil etme, şirketinizin bulut öncelikli bir yaklaşıma geçme "sebebini" bilme ve insanlar ile süreçler için bir plana sahip olma unsurlarının tümü bulut benimsemenizin nihai başarısı açısından hayati öneme sahiptir. İyi bir dönüşüm planı şu unsurları ele alır:
 

 • Uygulamalar
 • Ekonomi
 • Yönetişim, risk ve uygunluk
 • Değişiklik yönetimi
 • Hizmet işlemleri
 • Güvenlik


Bulut programınızın tüm yanlarını yönlendirmek ve bunlara rehberlik etmek üzere kalıcı bir operasyon ve yönetişim organı olan bir Bulut İşletim Ofisi (CBO) kurmak başarının garanti edilmesine yardımcı olabilir.


İlgili kaynaklar
Bulut doğru şekilde nasıl oluşturulur: Başarı için en iyi 7 uygulama
Çözüm özeti: Bulut için HPE Dönüştürme Programı
Hibrit bulut elde edin

HPE GREENLAKE İLE HİBRİT BULUTU HİZMET OLARAK ELDE EDİN

Bulutun vaadi maliyetleri en aza indirirken işletmenizin büyüme potansiyelini açığa çıkarmaktır, ancak kaynak israfından ve aşırı harcamadan kaçınmak uygulamaların bulut için optimize edilmesini, her bir uygulamanın doğru ortama yerleştirilmesini ve performansta ve kaynak tüketiminde görünürlüğün sürdürülmesini gerektirir.

+ daha fazlasını göster
%79
oranında kurumsal bulutu hayata geçiren kullanıcılar, buluttan üç veya daha fazla fayda görüyor. %3Ca%20href%3D%22https%3A%2F%2Fwww.accenture.com%2F_acnmedia%2Fpdf-76%2Faccenture-aws-cloud-research-infographic-final.pdf%22%20target%3D%22_blank%22%20data-analytics-region-id%3D%22footnote_tip%7Clink_click%22%3EAccenture%20ve%20AWS%20bulut%20ara%C5%9Ft%C4%B1rmas%C4%B1%20bilgi%20grafi%C4%9Fi%3C%2Fa%3E

Bulut maliyetlerini kontrol ve optimize edin

Genel ve özel bulutlara yönelik, tedarikçiden bağımsız, çok bulutlu, çok yığınlı yönetilen bir hizmet olan HPE GreenLake Hibrit Bulut ile operasyonları basitleştirin, riski azaltın ve bulutun benimsenmesini hızlandırın.

 • İş yükleriniz için geniş bir dizi hizmet arasından seçim yapın
 • Daima talebi karşılayacak kapasiteye sahip olun
 • Yalnızca kullandığınız kadarını ödeyin
 • BT yığınınızın bir kısmını veya tamamını işletmek için gereksinime göre ek hizmetler alın
 • Özel ve genel bulutları tek bir yerden yönetin
Hibrit bulut elde edin

ÖNDE GELEN BULUT PLATFORMLARIYLA ÇÖZÜMLER OLUŞTURUN

Danışmanlarımız en üst kademe sertifikasyonlardan ve bini aşkın başarılı bulut pratiğinden yararlanarak işinizde kesinti olmadan çabucak hibrit buluta geçmenize yardımcı olabilir.

Öne Çıkan Vaka Çalışmaları