Tüketime Dayalı BT Hizmetleri̇: Kurum İçi̇ Hizmetlerin Değer Teklifi

  • Analist Teknik İncelemesi
  • PDF 9,02 MB
  • 25 sayfa

Genel bakış

Geçtiğimiz birkaç yıl boyunca iş dünyasında yaşanan hızlı bozulma göz önüne alındığında BT ve BT Hizmetleri modelinin önemli ölçüde değişmiş ve benimsenmiş olması şaşırtıcı değildir. Değişen iş gereksinimlerinden teknolojik gelişimin artan hızına kadar, kuruluşların BT uygulamalarına yaklaşımlarını ayarlamalarının nedenleri değişebilir. Ancak bu süreç boyunca, temel ...

Geçtiğimiz birkaç yıl boyunca iş dünyasında yaşanan hızlı bozulma göz önüne alındığında BT ve BT Hizmetleri modelinin önemli ölçüde değişmiş ve benimsenmiş olması şaşırtıcı değildir. Değişen iş gereksinimlerinden teknolojik gelişimin artan hızına kadar, kuruluşların BT uygulamalarına yaklaşımlarını ayarlamalarının nedenleri değişebilir. Ancak bu süreç boyunca, temel güçlerden ikisi, buluta ve “hizmet olarak” modellerinin benimsenmesine geçişte önem arz etmeye devam ediyor.

BT hizmetleri dağıtım sürücülerini, avantajlarını ve engellerini tanımlamak için tasarlanan bir ankete dayanarak bu makalede pazar anlayışı ve tüketime dayalı, kurum içi BT hizmetlerine olan ihtiyaç araştırılmıştır.

Şimdi̇ kaydolun ve makaleyi indirin. 

BT hizmetleri dağıtım sürücülerini, avantajlarını ve engellerini tanımlamak için tasarlanan bir ankete dayanarak bu makalede tüketime dayalı, kurum içi BT hizmetlerine olan ihtiyaç araştırılmıştır.

1 - Giriş & Yönetici Özeti

4 - Kurum İçi/Kurum Dışı Kuruluş

7 - BT Karar Mercileri

10 - Tüketim Tabanlı Kurum İçi BT Hizmetlerini Anlama

12 - Tüketim Tabanlı Fırsat

16 - Tüketim Temelli Benimsemenin Önündeki Engeller

18 - Bütçe Gerçekliği

20 - Sonuç