Veriye Dayalı Kuruluşlar İçin Yapay Zeka Yolculuğu Teknik İncelemesi

  • Analist Raporu (Yalnızca İngilizce dilinde mevcuttur)
  • PDF 8336 KB
  • 18 sayfa

Genel bakış

Önümüzdeki on veya yirmi yıllık süre zarfında Yapay Zeka, birçok kaynaktaki büyük miktarda verilerden yararlanma ve bir yandan kuruluşunuz için önemli ölçüde rekabet avantajı oluştururken diğer yandan başarılı bir dijital dönüşüme zemin hazırlayacak şekilde veri yönetme ve verileri kullanma fırsatı oluşturacaktır.

Bunu okuduktan sonra, birçok şirketin yapay zeka/veri analizi sisteminin hayata geçirilmesi ile bunun başarılı şekilde entegrasyonu, benimsenmesi, etkin güvenliği ve yönetimi arasında karşı karşıya olduğu zorlukların üstesinden nasıl gelinebileceğini daha iyi anlayacaksınız.

Önümüzdeki birkaç yıl içinde, yapay zekanın neden birden fazla kaynaktan büyük miktarda veri kullanmanın en büyük fırsatı haline geleceğini keşfedin.

Bir sorun oluştu. Lütfen daha sonra yeniden deneyin.