Veriye Dayalı Kuruluş için Yapay Zekâ Yolculuğu Teknik İncelemesi

  • Analist Raporu (Yalnızca İngilizce dilinde mevcuttur)
  • PDF 8336 KB
  • 18 sayfa

Genel bakış

Önümüzdeki on veya yirmi yıllık süre zarfında Yapay Zekâ, birçok kaynaktaki büyük miktarda verilerden yararlanma ve bir yandan kuruluşunuz için önemli ölçüde rekabet avantajı oluştururken diğer yandan başarılı bir dijital dönüşüme zemin hazırlayacak şekilde veri yönetme ve verileri kullanma fırsatı oluşturacaktır.

Bunu okuduktan sonra, birçok şirketin yapay zekâ/veri ...

Önümüzdeki on veya yirmi yıllık süre zarfında Yapay Zekâ, birçok kaynaktaki büyük miktarda verilerden yararlanma ve bir yandan kuruluşunuz için önemli ölçüde rekabet avantajı oluştururken diğer yandan başarılı bir dijital dönüşüme zemin hazırlayacak şekilde veri yönetme ve verileri kullanma fırsatı oluşturacaktır.

Bunu okuduktan sonra, birçok şirketin yapay zekâ/veri analizi sisteminin hayata geçirilmesi ile bunun başarılı şekilde entegrasyonu, benimsenmesi, etkin güvenliği ve yönetimi arasında karşı karşıya olduğu zorlukların üstesinden nasıl gelinebileceğini daha iyi anlayacaksınız.

Önümüzdeki birkaç yıl içinde, yapay zekânın neden birden fazla kaynaktan büyük miktarda veri kullanmanın en büyük fırsatı haline geleceğini keşfedin.