Görev açısından kritik Oracle ortamlarını modernize etmek: Modern veri merkezi için en iyi uygulamaları içeren başvuru kılavuzu

  • Başvuru Kılavuzu
  • PDF 1167 KB
  • 8 sayfa

Genel bakış

Oracle veri tabanları, birçok kuruluşta kritik işlem çalışmalarını ve analitik uygulamaları yönlendiren hayati bir rol oynar. Ancak aynı zamanda, maliyetleri kontrol altında tutarken verimliliği artırıp yeni gelir fırsatlarını ortaya çıkarmaktan sorumlu BT liderleri için benzersiz bir zorluk yaratır. Oracle Veri Tabanlarını işletme maliyetini düşürüp aynı zamanda da veri ...

Oracle veri tabanları, birçok kuruluşta kritik işlem çalışmalarını ve analitik uygulamaları yönlendiren hayati bir rol oynar. Ancak aynı zamanda, maliyetleri kontrol altında tutarken verimliliği artırıp yeni gelir fırsatlarını ortaya çıkarmaktan sorumlu BT liderleri için benzersiz bir zorluk yaratır. Oracle Veri Tabanlarını işletme maliyetini düşürüp aynı zamanda da veri tabanı performansını iyileştirebildiğiniz takdirde bunun kuruluş ve BT çalışmaları üzerinde yapabileceği etkiyi düşünün.


En iyi uygulamaları içeren bu yeni kılavuzda "görev açısından kritik Oracle ortamlarının modernleştirilmesi" konusunu öğrenin.

Oracle Veri Tabanları kuruluşlarda önemli bir rol oynar. Kritik işlem çalışmalarını (OLTP) ve çevrimiçi analitik işleme (OLAP) uygulamalarını yönetir. Verimliliği artırmaktan ve maliyetleri düşürmekten sorumlu BT liderleri için de zorluk yaratır.

Oracle veri yönetimindeki zorluklar 2
Oracle Veri Tabanı eko sistemi 3
Oracle Gerçek Uygulama Kümeleri (RAC) 3
Exadata 4
Oracle SPARC Sunucuları 4
Oracle lisansları 5
Oracle yatırımlarının getirisini artırın 5
Oracle Veri Tabanı altyapısını modernleştirin 5
Oracle Performansı ve Maliyet Değerlendirmesi 7
Oracle RAC kullanımını azaltın 9 
Bölümleme ve Oracle VM Sunucusu 9 
Bir vaka çalışması 10 
Oracle için HPE bilgi işlem çözümleri 10 
Sonuç 12