Verimli ve Çevik Veri Yönetiminin Arkasındaki Teknoloji

  • Analist Raporu
  • PDF 2616 KB

Genel bakış

Gittikçe dijitalleşen bir dünyada veri ve veri yönetimi odaklı yatırım kararları tüm sektörler için önemini arttırmaya devam etmekte. Etkin veri analizi ve yönetimi yaparak, veriden iş ve rekabet avantajı yaratabilen firmalar rakiplerine göre ciddi avantajlar sağlamaya başladılar. IDC araştırmaları, “veri-odaklı” stratejiler geliştirebilen organizasyonların dijital dönüşüm yolculuklarında rakiplerine göre çok daha önde olduklarını ve daha iyi iş başarıları elde ettiğini
gözlemlemektedir.

Verimli ve Çevik Veri Yönetiminin Arkasındaki Teknoloji