YÖNETİLEN HİZMETLER BT'nin Gerçek Değerini Ortaya Çıkarmaya Giden Yol

  • Analist Raporu
  • PDF 10875 KB

Genel bakış

Kurumlar dijital dönüşüm sürecindeki zorluklara göğüs gererken, BT biriminin operasyonel sürekliliğini korumak şirketler için hayati önem taşıyor. IDC yapmış olduğu araştırmalarda kurumların yaşadıkları bu zorlu süreçte teknoloji sağlayıcıların uzmanlığına başvurduğunu gözlemliyor. Teknoloji sağlayacıların sunduğu ve kurumların altyapı ile ilgili günlük rutin BT işlemlerinden kurtaran yönetilen hizmetler, kurumların birçok zorluğu aşmalarına yardımcı oluyor.

Etkileri her geçen gün daha fazla hissedilen dijital dönüşüm çağında hız, ekonomik başarının temelini oluştururken, organizasyonlar da bu tempolu ve ezber bozan ortamda her zamankinden daha seri bir biçimde inovasyon gerçekleştirmek zorunda. BT’nin rolü, bir destek fonksiyonundan, kuruma stratejik rekabet avantajı sağlayan kritik bir fonksiyona doğru evriliyor.

Bir sorun oluştu. Lütfen daha sonra yeniden deneyin.