Hizmet Olarak BT işini Benimsemek için Dört Temel Adım teknik incelemesi

  • İş Teknik İncelemesi
  • PDF 4248 KB

Genel bakış

Bu şablonu okuduktan sonra hizmet olarak BT modelini etkili bir şekilde nasıl uygulayacağınızı anlayacaksınız. Bunu hizmet olarak benimsemenin 4 temel adımı şablonu, mevcut BT iş ihtiyaçlarına göre kontrol sahibi olmak için gereken doğru karışımı başarıyla tanımlamaya yönelik bilgilerin ayrıntılarını sunmaktadır.

Ayrıca bir yandan iş hedeflerinin ve amaçlarının ...

Bu şablonu okuduktan sonra hizmet olarak BT modelini etkili bir şekilde nasıl uygulayacağınızı anlayacaksınız. Bunu hizmet olarak benimsemenin 4 temel adımı şablonu, mevcut BT iş ihtiyaçlarına göre kontrol sahibi olmak için gereken doğru karışımı başarıyla tanımlamaya yönelik bilgilerin ayrıntılarını sunmaktadır.

Ayrıca bir yandan iş hedeflerinin ve amaçlarının gerçekleştirildiğinden emin olurken aynı zamanda hizmet olarak her şey hibrit bulut modelinin bir parçası olarak talep üzerine ölçeklenebilirliği nasıl devreye sokacağınızı öğreneceksiniz. BT masraflarını gelir akışlarına göre nasıl hizalayacağınızı öğrenmenin yanı sıra, üretkenliği iyileştirmek için işletme modelinizi etkili bir şekilde değerlendirebileceksiniz.

Bu belge, kuruluşa kurum içi bulut deneyimini nasıl sunacağı konusunda yol gösterir. Şirketlerin, kurum içi genel buluta benzer bir deneyim elde etmesine yardımcı olmaya odaklanır: kullanım başına ödemeli, elastik bir BT tüketim modeli.

  • Yönetici Özeti  
  • Hizmet Olarak BT'nin Değeri
  • ITaaS Benimseme Stratejisi       
  • Adım 1: Mevcut iş ihtiyaçlarına göre kontrolü elde tutmak için Doğru Karışımı tanımlamak
  • Adım 2: Hizmet olarak her şey hibrit bulut modelinin bir parçası olarak talep üzerine ölçeklenebilirlik süreçlerini devreye sokmak
  • Adım 3: BT masrafını gelir akışlarıyla uyumlu hale getirmek
  • Adım 4: Üretkenliği iyileştirmek için işletme modelinizi değerlendirmek
  • Sonuç