HPE Synergy fiziksel sunuculara bulut hızında kaynak sağlayabilir mi? HPE Synergy Image Streamer aracını kullanarak birden fazla bilgi işlem düğümündeki görüntüleri otomatik bir şekilde hızlıca değiştirebilirsiniz. HPE Synergy Image Streamer birden fazla fiziksel bilgi işlem düğümünün hızlıca dağıtılması ve güncelleştirilmesi için HPE Synergy Composer ile birlikte çalışır. Çıplak metal kullanımı için çalışma ortamı görüntüleri çalışmakta olan bir OS’ye doğrudan önyüklenebilir veya VM ana bilgisayarları hızlı görüntü geçişleri yapabilir. Bu “kod olarak altyapı” yeteneği uygulamalar ile hizmetleri çabucak sunarak ve hızlı iş yükü anahtarlamasını (Linux, ESX veya Windows’ta) mümkün kılarak sistem yatırımınızdan elde ettiğiniz getiriyi maksimum seviyeye çıkarır. Geliştirilmiş profiller kullanım basitliği için sunucu donanım yapılandırmaları ve çalışma ortamı görüntüleri ile otomatik olarak entegre edilen, gerçek durum bilgisi içermeyen görüntüler sağlar. Aynı zamanda Birleşik API üzerinden programlı erişim de sunulur. HPE Synergy Image Streamer aracını kullanarak çalışmalarınızı entegre edin, otomatikleştirin ve özelleştirin.

  • Birincil ve ikincil cihazlar için Sertifika Yöneticisi kullanıcı arabirimi eklendi.
  • VMware ESXi 6.7U1 desteği.
  • Windows Server 2019 ve Hyper-V Server 2019 için destek.

Her Uygulama İçin Tek Altyapı

HPE Synergy Image Streamer bir çalışma ortamına büyük sayıda altyapı blokunda çabucak kaynak sağlayabilir. Linux, VMware ESX veya Windows’ta ortamları hızlıca genişletmek veya değiştirmek amacıyla birçok sistemi muhtemelen sizin sunucuları önyükleme hızınızla aynı hızda olacak şekilde çabucak dağıtabilir ve güncelleyebilir.

Bu Synergy yönetim yeteneği çalışmalarda kolay erişilebilirliğin korunması için üretim ortamlarına yönelik yedek fiziksel cihazlar kullanılarak uygulanır. Bu yönetim cihazları görüntü deponuzun kontrol edilmesi ve korunması için aktif-aktif depolama ile otomatik olarak kurulur.

Görüntü içeriğiniz bir OS veya hatta tam bir uygulama yığını dahi içerebilir. Görüntüleriniz BT hizmeti sunumlarınızın optimize edilmesi için birden fazla bilgi işlem düğümüne çabucak uygulanabilir.

Bulut Hızında Dağıtın Ve Ölçekleyin

HPE Synergy Image Streamer sunucu profillerinizi altın görüntülerinize (OE ve G/Ç sürücüsü) ve kişiliklerinize (OS ve uygulama) entegre ederek gerçek durum bilgisi içermeyen çalışmayı mümkün kılar. Durum bilgisi içermeyen çalışma daha sonra mevcut donanıma hızlı uygulama için ortamların önceden planlanması amacıyla kullanılabilir.

Dağıtımlar kalite ve tutarlılık için görüntü kitaplığınızdan (sınanmış çalışma ortamlarınız ve kişilikleriniz kullanılarak) hızlı bir şekilde yürütülür. Hızlı başlangıç ve gereksinimlerinizi karşılamak amacıyla ölçeklendirme yapmanıza yardımcı olmak üzere Docker, Oracle veya VMware gibi yazılımlar için referans mimariler mevcuttur.

Güncelleştirmeler altın görüntünüzü yakalayabilir ve düzeltilmiş önyükleme görüntüsünü birden fazla bilgi işlem düğümü tarafından kullanım için tekrar dağıtabilir. Sunucu profil şablonları birden fazla sunucu profilini kolayca kontrol etmenize yardımcı olmak için “kod olarak altyapı” gücü sunar.

Günlük Çalışmaları Otomatikleştirin

İş yükü anahtarlaması aynı Synergy sisteminde iş yüklerini sunucuların önyüklenme hızıyla aynı hızda değiştirerek sistem kullanımınızı artırabilir. (Basit bir örnek olarak gün içinde VDI iş yükleri çalıştıran sistemlerin gece bilgi işlem yoğunluklu iş yükleri çalıştırması ve ertesi gün tekrar VDI’ya geçmesi verilebilir.)

HPE Synergy Image Streamer sunucu profil kullanımı için yapılandırmaları ve entegrasyonları HPE Synergy Composer ile otomatik olarak kurar. HPE Synergy Image Streamer, HPE Synergy Composer sunucu profili veya birleşik API üzerinden uygulanır.

Çıplak metal HPE Synergy Bilgi İşlem Modülleri operasyonel çabaların azaltılması için doğrudan çalışmakta olan bir OS’ye önyüklenebilir. Altın görüntünüz bir uygulama yığını içerdiğinde, çıplak metal bilgi işlem düğümleri doğrudan uygulama yığınına önyüklenir. Bu, hizmet verme sürenizi hızlandırabilir.

Uygulamaları Daha Hızlı ve Akıllı Bir Şekilde Geliştirin

Birleşik API entegrasyon, otomasyon ve özelleştirme amacıyla HPE Image Streamer aracının geliştiriciler ve kullanıcılar tarafından programlı bir şekilde kontrol edilmesini mümkün kılar. Bu çalışmaları modern RESTful arabirimleri üzerinden Python, Powershell, Ruby veya Java gibi araçları kullanarak yazabilir ve Birleşik API’yı kullanarak kontrolü optimize edebilirsiniz.

HPE Synergy Image Streamer önyükleme ortamı, bilgi işlem düğümleri barındırmayan dağıtım işlemleri kullanır. Güvenlik, PXE Önyükleme yardımcı programının kullanımından kaçınılarak artırılır. Bu korumalar üretkenliğin devam ettirilmesini sağlar.

HPE Synergy Image Streamer için otomasyon aracı entegrasyonları Ansible, Chef, Puppet ve VMware gibi iş ortakları tarafından sunulur. Bu araçlar, iş yüklerinizin daha hızlı ve akıllı bir şekilde çalıştırılması için çeşitli otomasyon çalışmalarını mümkün kılar.

Referans uygulamalarla birlikte görüntülerinizin ve ortamınızın özelleştirilmesi için araçlar sunulur. Bu, spesifik OS görüntüleri ve sürümleri kullanmanıza izin verir. Altın görüntülerinizi yakalama gibi bazı çalışmalar için kendi araçlarınızı kullanmayı ve mevcut görüntüleri düzenlemeyi de seçebilirsiniz.