Kuruluşunuzdaki yığınsal veri parçalanmasının nasıl yönetileceğini mi merak ediyorsunuz? Cohesity DataPlatform için HPE Çözümleri, ikincil verileri web ölçeğinde birleştirmek ve yönetmek için tasarlanmıştır. Çözüm; veri korumayı basitleştirir, dosya ve nesne hizmetlerini birleştirir, test/geliştirme kopyalarına anında erişim sağlar ve kullanıcı işlemlerini geliştiren, güvenilirliği artıran ve maliyeti ve karmaşıklığı önemli ölçüde azaltan yerinde arama ve mantıksal analizi destekler. Cohesity DataPlatform, tüm ikincil depolama ve veri hizmetlerinizi tek, birleştirilmiş ve verimli bir platformda toplamanıza olanak tanıyan, ölçeklenebilir bir yazılım tanımlı depolama çözümüdür. Cohesity DataPlatform için HPE Çözümleri, HPE ProLiant DL380 Gen10 Sunucu veya HPE Apollo 4510 Gen10 Sistemi üzerine kuruludur.

  • Küçük, Orta, Büyük ve Ekstra Büyük dağıtımlar için yeni Cohesity Yerinde Küme Yükleme Hizmetleri.
  • Küçük, Orta veya Büyük yedekleme ortamları için yeni Cohesity Yerinde İş Yapılandırma Hizmetleri

Basit, Güvenli, Verimli İkincil Veri ve Uygulama Platformu

Web ölçekli, büyüdükçe öde platform - Aşırı kaynak sağlama, forklift yükseltmeler ve veri geçişlerini ortadan kaldırın; kolay, sınırsız ve kesintisiz performansla birlikte genişletilmiş kapasite sayesinde toplam sahip olma maliyetini azaltın.

Yerleşik güvenlik - Veri segmentleme, yazılım tabanlı hareketli ve bekleyen şifreleme, sabit anlık görüntüler, sınırsız sıfır maliyetli kopyalar, güvenli çoklu kullanım, rol tabanlı erişim denetimi ve anında fidye yazılımı kurtarmayı içeren yerleşik, kurumsal düzeyde korumalar ile güvende olun.

Tümleşik veri koruması - Ayrı yedekleme yazılımı, hedef depolama, eş kopya kaldırma cihazları, medya sunucuları ile ana sunucular, teyp ve bulut ağ geçitlerine olan ihtiyacı ortadan kaldırın.

Bulut İçin Geliştirildi

Birleşik yönetim - Uçtan çekirdeğe, çekirdekten buluta tüm ikincil veri varlığınızı tek bir yönetim GUI’si ve basit ilke tabanlı otomasyon ile kolaylıkla denetleyin.

Buluta sorunsuz genişleme - Uygun maliyetli uzun vadeli bekletme, depolama katmanlama, olağanüstü durum kurtarma, sınama/geliştirme ve veri taşınabilirliği için ek bulut ağ geçidi olmadan, kurum içinden genel buluta kolayca bir geçit oluşturun.

Bulut yatırımını optimize eder - Yüksek verimliliğe sahip küresel, satır içi, değişken uzunlukta, kayan pencere tekilleştirme ve sıkıştırma ile bulut depolama için ayrılan zaman, maliyet ve ağ bant genişliğini azaltın.

Make your Secondary Data Productive

Unify file and object stores for improved TCO/ROI—Consolidate siloed file and object data on one, scale-out NAS with simultaneous multiprotocol (NFS, SMB, and S3) access to S3 volumes.

Uygulama geliştirme sürecini hızlandırın - Kurum içinde veya bulutta, sınama/geliştirme ortamları için sıfır maliyetli kopyalara anında kaynak sağlayın. Kurum içinde ve bulut biçimleri arasında otomatik sanal makine dönüşümü ile yeni uygulamalarınızı sınama/geliştirme ve DR için çalıştırın. Sınırsız, tamamen veriyle dolu anlık görüntüler ile kullanılmayan veri kopyalarını ortadan kaldırın.

Kurumsal ve operasyonel içgörüler kazanın - Otomatik küresel dizin oluşturma, Google™ benzeri arama ve yerinde analiz, size ikincil veri varlığınız hakkında içgörü sunarak bilinçli kararlar vermenize ve karmaşık uygunluk gerekliliklerini karşılamanıza yardımcı olur.

  • 1.
    IDC Pazara Bakış: Kopyalanmış Veri Yönetimi, IDC, 2018 2. Çeyreği