HPE PAYLAŞILAN BELLEK YÜKSEK PERFORMANSLI BİLGİ İŞLEM

(PDF 1695 KB)

Bu broşür, bir küme yerine tek bir düğüm kullanılarak bütünsel olarak en iyi şekilde ele alınan Yüksek Performanslı Bilgi İşlem iş yüklerini ve bu kullanım durumları için araştırmacıların HPE paylaşılan bellek HPC çözümlerinden yararlanarak keşfi nasıl hızlandırabileceklerini açıklamaktadır.

İndir