IDC Teknoloji Gündemi - Şekillendirilebilir Altyapı: Yazılım Tanımlı Altyapıyı Bir Sonraki Seviyeye Taşıma

(PDF 1594 KB)

Doğası gereği esnek olan şekillendirilebilir altyapı, günümüzdeki BT altyapısını sağlık kuruluşlarının gelecekteki ihtiyaçlarına uyarlama açısından kritik önem taşıyacaktır.

İndir