Yönetici Kılavuzu: Zekadan Yararlanan Kuruluşlar İçin Veri Yönetimi

(PDF 2400 KB)

Kuruluşlar için TechTarget'ın bu yönetici kılavuzu, zekanın altyapıyı sorunsuz bir şekilde yönetmede, hibrit bulutun karmaşıklığını azaltmada ve analizler yoluyla rekabet avantajını desteklemede nasıl kilit rol oynadığına dair bir genel bakış sağlıyor

İndir