Kritik görevler yeniden tanımlandı bilgi grafiği

(PDF 183 KB)

Bu bilgi grafiği, HPE Primera’nın geleneksel üst seviye depolamaya kıyasla avantajlarını vurgular. HPE Primera bulutun çevikliğini sunar, uygulamaya dayanan esneklikle korur ve zamanın ötesinde bir ürün sahibi deneyimi sağlar.

İndir