HPE SimpliVity 380 Üzerinde SAP HANA 2.0 İçin HPE Referans Mimarisi

(PDF 2056 KB)

Bu belge HPE SimpliVity platformunda SAP HANA planlaması, hazırlığı ve dağıtımı için Referans Mimari yönergeleri sunar.

İndir