Döngüsel Ekonomi Raporu Örneği - HPEFS

(PDF 536 KB)

Bu rapor, kullanım ömrü sonu yönetim programlarımıza katılımın, müşterilerin hızlı inovasyonun sosyal ve çevresel etkilerini ele almalarına nasıl yardımcı olduğunu ana hatlarıyla açıklamaktadır.

İndir