HPE RMC 6.0: Veri Kopyalama Yönetiminin Ötesine Geçme

(PDF 549 KB)

Bu raporda, HPE RMC 6.0'ın tipik CDM'nin ötesine nasıl geçtiği, heterojen diziler arasında nasıl destek sağladığı ve daha bütünsel, uygun maliyetli bir veri kopyalama yönetim çözümü sağlamak üzere kurum içi ikincil depolama ve bulut katmanlarından tam bir şekilde nasıl yararlandığı incelenmektedir.

İndir