HPE Synergy Şekillendirilebilir Altyapısında Hizmet Olarak Docker Kapsayıcıları için HPE Referans Yapılandırması

(PDF 1074 KB)

Bu belgede, üretime hazır bir kapsayıcı ortamını hızlı şekilde kurup dağıtmak için Ansible playbook'ları kullanılarak HPE Synergy ve HPE 3PAR depolamada Docker CaaS platformunun nasıl tasarlanıp dağıtılacağı açıklanmaktadır.

İndir