Hibrit BT nedir ve veri merkezim için ne ifade ediyor?

(PDF 2636 KB)

Bu broşürde hibrit BT’ye ek olarak hem fiziksel veri merkezleri, hem de bulut kullanmanın avantajları açıklanmakta ve ilgili kavramlara dair arka plan bilgilerinin yanı sıra işletmelerin bir hibrit BT modelini etkili bir şekilde uygulamak için neler yapması gerektiği bilgisi sunulmaktadır.

İndir