HPE Flash Now: Tam Flaş Veri Merkezi Dönüşümünü Hızlandırma

(PDF 863 KB)

Bu yazı, bütünsel bir açıdan HPE'nin AFDC gereksinimlerini karşılayabilecek tek tedarikçi olduğunu anlatacak şekilde, 3PAR Flash tartışmasını yalnızca bir ürün açıklamasının ötesine geçirir.

İndir