HEWLETT PACKARD ENTERPRISE GİZLİLİK BİLDİRİMİ

Bu gizlilik bildirimi 10 Aralık 2019 itibarıyla yürürlüktedir

Hewlett Packard Enterprise Company ve iştirakleri (HPE veya Biz) gizliliğinize saygılıdır. Bu Gizlilik Bildirimi, kişisel verilerinizle ilgili yapacağınız tercihler ve kullanacağınız hakların yanı sıra topladığımız, kullandığımız, açıkladığımız ve aktardığımız kişisel verilerin ayrıntıları da dahil olmak üzere, sizi gizlilik uygulamalarımız hakkında bilgilendirir. Bu Gizlilik Bildirimine, her HPE web sayfasının altbilgisinde yer alan bir bağlantıdan ulaşılabilir.

HPE, önemli gizlilik ilkelerine ve dünyadaki kapsamına saygılıdır ve bunları dikkate alır. Bunlara; Gizliliğin Korunması ve Sınırlararası Akışlar’la ilgili OECD Yönergeleri, AB Genel Veri Koruma Tüzüğü 2016/679 (GDPR) ve APEC Gizlilik Kapsamı dahildir. HPE'nin bu Gizlilik Bildirimi'nde açıklanan gizlilik uygulamaları, APEC Sınır Ötesi Gizlilik Kuralları (CBPR) Sistemi ile de uyumludur.

Gizlilik Bildirimi, bu Gizlilik Bildirimini geçersiz kılabilecek veya bu Gizlilik Bildirimi ile desteklenebilecek belli bir HPE programı, ürünü ya da hizmetine özel bir gizlilik ilkesi veya bildirimi hariç olmak üzere, HPE'nin sahip olduğu ve iştiraklerimize ait tüm web siteleri, etki alanları, hizmetler, uygulamalar ve ürünler için geçerlidir.