CIO'LAR VE CTO'LAR IÇIN HIZMET OLARAK PLAYBOOK'U

(PDF 10307 KB)

CIO'nun Hizmet Olarak Playbook'u, işletme açısından kritik iş yüklerini yürütmek için hizmet olarak modelinden nasıl yararlanılacağına dair bir plan sağlar. Hizmet olarak modelinin kavramlarını ve iş değerini ve kurum içi bulut HPE GreenLake hakkındaki ayrıntıları öğreneceksiniz.

Download