HPE:S INTERNA MINNE FÖR HÖGPRESTERANDE DATABEHANDLING

(PDF 1979 KB)

Den här broschyren beskriver arbetsbelastningar med högpresterande databehandling som bäst hanteras som en helhet med en enda nod istället för ett kluster och hur forskare för dessa användningsfall kan accelerera upptäckter genom att utnyttja HPE:s interna minne