Vad är säkerhetsövervakning?

Säkerhetsövervakning är den automatiska processen för att samla in och analysera indikatorer för potentiella säkerhetshot, och därefter utreda dessa hot med lämpliga åtgärder.

Definition av säkerhetsövervakning

Säkerhetsövervakning som ibland kallas för "säkerhetsinformationskontroll (SIM)" eller "övervakning av säkerhetshändelser (SEM)," innebär att samla in och analysera information för att upptäcka misstänkt beteende eller obehöriga systemändringar i ditt nätverk, definiera vilka typer av beteenden som ska utlösa varningar och vidta åtgärder för larm vid behov.