GET THE WORLD’S MOST INTELLIGENT STORAGE FOR MICROSOFT APPS

Power your business with AI-driven storage that enables seamless data mobility across clouds — and is delivered as a service. HPE storage solutions for Microsoft applications power hybrid cloud deployments with high performance, integrated management, and guaranteed data availability.

+ visa mer

INNOVATIONS
Accelerate with the Intelligent Data Platform

Capitalize on a platform that’s always on and always fast, built for hybrid cloud, and delivered as a service. Leverage AI-driven HPE InfoSight to maximize availability and HPE InfoSight App Insights to extend visibility all the way up the stack to applications and databases — including Microsoft SQL Server. 

Accelerate with the Intelligent Data Platform

Capitalize on a platform that’s always on and always fast, built for hybrid cloud, and delivered as a service. Leverage AI-driven HPE InfoSight to maximize availability and HPE InfoSight App Insights to extend visibility all the way up the stack to applications and databases — including Microsoft SQL Server. 

Power your most important Microsoft deployments
Harness scale and efficiency for Microsoft Exchange
Deliver enterprise performance for Microsoft SQL Server
Build in data security for Microsoft apps and data
Experience cloud savings and agility for Microsoft workloads
Get software-defined HCI for data-intensive workloads
Power your most important Microsoft deployments
Power your most important Microsoft deployments

Meet performance and availability objectives for your mission-critical Microsoft storage, business apps, and Windows infrastructure with ultra-low latency at scale, 100% availability, and instant access to data—whether running on site, off site, or in the cloud.

Meet HPE Alletra
Harness scale and efficiency for Microsoft Exchange
Harness scale and efficiency for Microsoft Exchange

Improve scalability, density, security, and administration for your email system. Future-proof performance with the latest processors and NVMe storage.

Read the Exchange solution brief
Deliver enterprise performance for Microsoft SQL Server
Deliver enterprise performance for Microsoft SQL Server

Experience worry-free Microsoft SQL Server. Multiple data integrations enhance copy data management, improve data protection, speed DevOps, and provide an on ramp to the cloud.

Read the SQL server solution brief
Build in data security for Microsoft apps and data
Build in data security for Microsoft apps and data

Keep Microsoft production environments and data available despite the risk of ransomware and malware. Use storage array-based data services to address cybersecurity threats without the need for additional security software.

Get the white paper
Experience cloud savings and agility for Microsoft workloads
Experience cloud savings and agility for Microsoft workloads

HPE GreenLake enables pay-as-you-go simplicity and economics for on-premises, enterprise Microsoft SQL Server deployments.

Get the solution brief
Get software-defined HCI for data-intensive workloads
Get software-defined HCI for data-intensive workloads

Run demanding, data-centric workloads and get high performance, high availability, and easy-to-use Windows management on a compact hypercoverged infrastructure with the Azure Stack HCI solution on HPE Apollo 4200.

Read the HCI solution brief

POWER YOUR MICROSOFT WORKLOADS

Leverage high performance products from the Intelligent Data Platform to accelerate and simplify your Microsoft storage operations.

Aktuell fallstudie
Logotyp för Mandiri Tunas Finance

Kraften bakom en blomstrande verksamhet för fordonsfinansiering

PT Mandiri Tunas Finance (MTF) mötte de snabbt ökande IT-behoven i en accelererande verksamhet genom att genomföra en digital transformation med HPE som resulterade i större smidighet, förbättrade SLA:er och 8 gånger bättre SQL Server-prestanda.

Utmaning

Tiofaldig tillväxt på tio år satte press på företagets gamla infrastruktur, som behövde kunna stödja snabbt växande transaktionsvolymer och möjliggöra beslutsfattande i realtid.

Lösning

För att uppfylla krävande SLA:er och prestandamål valde MTF HPE Superdome Flex och HPE Nimble Storage för verksamhetskritiska databas- och applikationsarbetslaster.

”Slutbehandlingstiden är åtta gånger bättre just nu, tack vare HPE. Den vanliga fyratimmars behandlingstiden har minskats till bara 30 minuter.”

William Francis, chef för IT, strategi och humankapital, PT Mandiri Tunas Finance

Resultat

MTF har nu möjlighet att fatta datadrivna beslut i realtid, åtta gånger snabbare behandling i slutet av dagen och svarstiden för godkännande av lån har minskat från två dagar till fyra timmar.

Recept på lösningen
Relaterade fallstudier